Eiti į turinį
Prenumerata el. paštu
  • 2017 03 25
  • 11:20
  • Kalba
  • 154/17
  • Instituciniai reikalai

Gimiau lygiai prieš 60 metų, taigi esu tokio paties amžiaus kaip ir Europos bendrija. Todėl norėčiau šiandien išdėstyti veikiau savo asmeninius apmąstymus. Kaip žinote, gimimo vieta kartais yra dar svarbesnė nei gimimo data. Aš gimiau Gdansko mieste, kurį šimtmečių šimtmečius atkakliai statė lenkai, vokiečiai, olandai, žydai, škotai ir prancūzai. 1945 m., beje, taip pat kovo mėn., Hitleris ir Stalinas sugriovė mano gimtąjį miestą per kelias dienas. Jis buvo visiškai subombarduotas.

Man buvo aštuoneri, kai Bendrija Sujungimo sutartimi įsteigė jungtinę tarybą ir jungtinę komisiją; tuo metu į mokyklą kasdien vis dar eidavau pro subombarduoto miesto griuvėsius. Antrasis pasaulinis karas man nėra abstrakti sąvoka.

1980 m., praėjus metams po pirmųjų rinkimų į Europos Parlamentą, manajame Gdanske gimė Solidarumo judėjimas Solidarność. Tuomet aš buvau ten, Gdansko laivų statykloje, tarp darbininkų, ten buvo ir Lechas Valensa, kuris nepabūgo komunistų režimui į akis išrėžti visą tiesą apie mūsų svajones. Mūsų svajonės buvo paprastos: žmogaus orumas, laisvė, demokratija. Tuo metu mes visi žvelgėme į Vakarus, į laisvą ir vienijančią Europą ir instinktyviai jautėme, kad svajojame būtent apie tokią ateitį. Ir nors prieš mus buvo išsiųsti tankai ir kareiviai, tos svajonės nedingo.

Kai 1987 m. įsigaliojo Suvestinis Europos aktas (bendrosios rinkos pradžia), Lenkijoje mes ruošėmės galutinei kovai. Solidarność laimėjo, o netrukus griuvo ir Berlyno siena: mums atsivėrė kelias į Europą. Po kokių 20 metų, jau būdamas Lenkijos Ministru Pirmininku, inauguravau moderniausią stadioną Europoje, be abejo, savo gimtajame Gdanske. Mieste, kuris tuomet jau buvo visiškai atstatytas ir dar niekada nebuvo buvęs toks gražus. Jau buvo praėję 8 metai nuo tada, kai mano šalis įstojo į Europos Sąjungą.

Šiandien prisimenu šį neilgą istorijos tarpsnį tik todėl, kad visiems paaiškinčiau, jog milijonams žmonių, – šiandien šie milijonai išeis į gatves mūsų sostinėse, Romoje, Varšuvoje, net Londone, – Europos Sąjunga nėra vien šūkiai, procedūros ar reglamentai. Mūsų Sąjunga – tai garantija, kad laisvė, orumas, demokratija ir nepriklausomybė nebėra tik mūsų svajonės, o kasdienė realybė.

Daugiau nei pusę gyvenimo pragyvenau už geležinės uždangos, kur apie šias vertybes net ir svajoti buvo draudžiama. Taip, tuo metu Europa tikrai buvo dviejų greičių. Todėl šiandien turiu teisę garsiai pakartoti paprastą tiesą: mūsų gyvenime niekas nesuteikiama amžiams – kad sukurtume laisvą pasaulį, reikia laiko, didžiulių pastangų ir pasiaukojimo. Štai kodėl visoje mūsų planetoje tai pasiekė tik nedaugelis. Ir visgi mums tai pavyko. Tokį pasaulį sugriauti labai paprasta. Užtenka kelių akimirkų. Kaip kartą jau nutiko, manajame Gdanske.

Šiandien Romoje atnaujiname išskirtinę laisvų tautų sąjungą, kurią prieš 60 metų pradėjo kurti mūsų didieji pirmtakai. Tuo metu jie nekalbėjo apie kelis greičius, nesvarstė išstojimo klausimo, o, nepaisydami visų tragiškų to meto istorijos aplinkybių, visą savo tikėjimą sutelkė į Europos vienybę. Jie, kaip Kolumbas, išdrįso išplaukti į nežinomus vandenis, kad atrastų Naująjį Pasaulį.

Todėl atsakykite: kodėl šiandien turėtume liautis tikėti vienybės tikslu? Ar tik todėl, kad ji tapo mūsų realybe? Ar dėl to, kad mums ji atsibodo ar ėmė varginti?

Europa kaip politinis vienetas turi būti vieninga, kitaip jos nebus iš viso. Santykiuose su likusiu pasauliu tik vieninga Europa gali būti suvereni Europa . Ir tik suvereni Europa savo tautoms gali užtikrinti nepriklausomybę, o savo piliečiams – laisvę. Europos vienybė nėra biurokratinis modelis. Tai bendrų vertybių ir demokratijos standartų visuma. Šiandien neužtenka raginti būti vieningiems ir protestuoti prieš kelis greičius. Kur kas svarbiau yra tai, kad visi gerbtume savo bendras taisykles, tokias kaip žmogaus teisės ir pilietinės laisvės, žodžio laisvė ir susirinkimų laisvė, stabdžiai bei atsvaros ir teisinė valstybė. Tai – tikrasis mūsų vienybės pagrindas.

Po susitikimo Romoje Sąjunga labiau nei bet kada turėtų būti Sąjunga, grindžiama tais pačiais principais, nuo išorės jėgų nepriklausanti Sąjunga, politiškai vieninga Sąjunga. Šiandien turite įrodyti, kad esate Europos vadovai, kad jums rūpi šis didis palikimas, kurį iš Europos integracijos didvyrių paveldėjome prieš 60 metų. Ačiū.