Naudingosios iškasenos iš konfliktinių zonų. Taryba priėmė naujas taisykles, skirtas ginkluotų grupuočių finansavimui sumažinti

  • 2017 04 03
  • 10:15
  • Pranešimas spaudai
  • 181/17
  • Tarptautinė prekyba ir muitai
2017 04 03
Kontaktai spaudai

Maria Tomasik
Ryšių su žiniasklaida pareigūnė
+32 (0)2 281 24 63
+32 (0)470 88 23 83

2017 m. balandžio 3 d.Taryba priėmė reglamentą, kuriuo siekiama nutraukti ginkluotų grupuočių finansavimą pasitelkiant prekybą naudingosiomis iškasenomis iš konfliktinių zonų.

Reglamentu ES bendrovėms nustatytos prievolės alavą, tantalą, volframą ir auksą importuoti atsakingai ir užtikrinti, kad jų tiekimo grandinėmis nebūtų prisidedama prie ginkluotų konfliktų finansavimo. Šios „išsamaus patikrinimo“ taisyklės taps privalomos nuo 2021 m. sausio 1 d., nors importuotojai raginami jas taikyti kuo greičiau.

Alavas, tantalas, volframas ir auksas gali būti naudojami kasdieniniuose produktuose, pavyzdžiui, mobiliuosiuose telefonuose, automobiliuose arba juvelyriniuose dirbiniuose. Konfliktinėse ir didelės rizikos zonose ginkluotos grupuotės dažnai naudoja priverstinį darbą šioms naudingosioms iškasenoms iškasti, o paskui jas parduoda savo veiklai finansuoti. Užtikrinant produktų atsekamumą, reglamentu siekiama atkirsti svarbų jų pajamų šaltinį.

Reglamentu nustatytos aiškios prievolės atsakingai pirkti šias naudingąsias iškasenas pradinės grandies gamybos proceso daliai, apimančiai šių naudingųjų iškasenų gavybą ir rafinavimą. Šios prievolės bus taikomos ne mažiau kaip 95 % viso metalų ir naudingųjų iškasenų importo į ES apimties, tačiau jos nebus taikomos mažos apimties importuotojams. Kompetentingos institucijos atliks patikrinimus, kad užtikrintų, kad ES naudingųjų iškasenų ir metalų importuotojai laikytųsi savo išsamaus patikrinimo prievolių.

Be to, Komisija įgyvendins keletą kitų priemonių, kuriomis siekiama tiek dideles, tiek mažas ES galutinės grandies bendroves – t.y. bendroves, kurios naudoja šias naudingąsias iškasenas kaip sudedamąsias dalis prekėms gaminti – dar labiau paskatinti vykdyti išsamų patikrinimą. Komisija taip pat parengs vadovą, į kurį bus įtrauktos neprivalomas gaires, siekiant padėti bendrovėms, visų pirma MVĮ, nustatyti konfliktines ir didelės rizikos zonas.

Reglamentas grindžiamas 2011 m. EBPO rekomendacijomis, kuriomis nustatyti tarptautiniai išsamaus tiekimo grandinės patikrinimo standartai. Tarybos priimtas tekstas atspindi 2016 m. lapkričio mėn. su Europos Parlamentu pasiektą susitarimą, kurį vėliau Parlamentas patvirtino balsavimu plenariniame posėdyje 2017 m. kovo 16 d.