Vizos. Taryba priėmė reglamentą dėl vizų režimo liberalizavimo Ukrainos piliečiams

ES Taryba
  • 2017 05 11
  • 10:25
  • Pranešimas spaudai
  • 244/17
  • Vidaus reikalai
2017 05 11
Kontaktai spaudai

Veronica Huertas Cerdeira
Atstovė spaudai (vidaus reikalai; kovos su terorizmu koordinavimas)
+32 22814548
+32 470882199

2017 m. gegužės 11 d. Taryba priėmė reglamentą dėl vizų režimo liberalizavimo Ukrainos piliečiams, vykstantiems į ES, kai jų buvimo laikotarpis yra 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį.

„Reglamento dėl vizų režimo liberalizavimo Ukrainos piliečiams priėmimas yra svarbus įvykis, padėsiantis sustiprinti Ukrainos ir ES žmonių ryšius. Reglamentas priimtas po to, kai Ukrainoje buvo užbaigtos būtinos reformos tam tikrose srityse, be kita ko, migracijos, viešosios tvarkos ir saugumo, išorės santykių ir pagrindinių teisių srityse. Be to, pagal neseniai ES patvirtintą peržiūrėtą sustabdymo mechanizmą Sąjunga gali sustabdyti vizų režimo liberalizavimą, jei iškiltų rimtų su Ukraina susijusių problemų migracijos ar saugumo srityse.“

Maltos vidaus reikalų ir nacionalinio saugumo ministras Carmelo Abela   

Reglamentu oficialiai iš dalies keičiamas Reglamentas Nr. 539/2001; pagal jį Ukraina išbraukiama iš I priedo (šalys, kurių piliečiai, keliaujantys į Šengeno erdvę, privalo turėti vizą) ir įtraukiama į II priedą (šalys, kurioms taikomas bevizis režimas). Biometrinius pasus turintiems Ukrainos piliečiams, vykstantiems į ES ne ilgesniam kaip 90 dienų laikotarpiui verslo, turizmo ar šeimos tikslais, nebereikės vizos.

Pagal prie ES sutarčių pridėtus protokolus šios priemonės nebus taikomos Airijai ir Jungtinei Karalystei. Šių valstybių narių vizų režimai ir toliau nustatomi jų nacionalinės teisės aktais.

Tolesni veiksmai

Priimtą reglamentą dabar turi pasirašyti Taryba ir Europos Parlamentas. Tuomet reglamento tekstas bus paskelbtas ES oficialiajame leidinyje ir įsigalios po 20 dienų.

Bendroji informacija

2015 m. gruodžio mėn. Komisija nusprendė, kad Ukraina atitinka visus vizų režimo liberalizavimo veiksmų plano kriterijus ir todėl yra pasirengusi tam, kad jai būtų netaikomas vizos reikalavimas. 2016 m. balandžio 20 d. Komisija paskelbė pasiūlymą dėl vizų režimo liberalizavimo Ukrainos pasus turintiems asmenims. 2017 m. vasario 28 d. Taryba ir Europos Parlamentas pasiekė susitarimą dėl pasiūlymo.