Vyriausiosios įgaliotinės Federicos Mogherini deklaracija ES vardu 2017 m. gegužės 17 d. minimos Tarptautinės kovos su homofobija, transfobija ir bifobija dienos proga

ES Taryba
  • 2017 05 16
  • 11:55
  • Pranešimas spaudai
  • 259/17
  • Užsienio reikalai ir tarptautiniai santykiai
  • Su šiuo dokumentu galima susipažinti ne ES kalbomis: Chinese | Russian | Arabic
2017 05 16
Kontaktai spaudai

Catherine Ray
Vyriausioji EIVT atstovė spaudai
+32 22969921
+32 498969921

Maja Kocijančič
EIVT atstovė spaudai
+32 22986570
+32 498984425

Šiandien su milijonais viso pasaulio žmonių ES mini Tarptautinę kovos su homofobija, transfobija ir bifobija dieną. Tai gera proga priminti vyriausybėms, kad jos turi remti visuotinį žmogaus teisių taikymą ir užtikrinti, kad visi, nepriklausomai nuo lytinės tapatybės ar seksualinės orientacijos, turėtų vienodas teises ir nebūtų diskriminuojami.

Pastaraisiais metais visame pasaulyje padaryta pastebima pažanga siekiant, kad lesbietės, gėjai, biseksualūs, translyčiai ir interseksualūs (LGBTI) asmenys galėtų naudotis visomis žmogaus teisėmis. Keletas šalių dekriminalizavo homoseksualumą, o kai kurios šalys priėmė naujus teisės aktus, kuriais asmenys apsaugomi dėl jų seksualinės orientacijos ar lytinės tapatybės. Šie pokyčiai būtų neįmanomi be LGBTI asmenims vienodų teisių siekiančių drąsių aktyvistų atsidavimo.

Daugelyje pasaulio vietų dar tebėra didelių kliūčių. Vis dar paplitusi LGBTI asmenų diskriminacija ir smurtas prieš juos. Seksualiniai santykiai su tos pačios lyties asmeniu laikomi nusikaltimu daugiau nei 70 šalių, o kai kuriose šalyse net gali užtraukti mirties bausmę. ES kuo griežčiausiai smerkia LGBTI asmenų diskriminaciją ir smurtą prieš juos.

ES finansuoja visame pasaulyje vykdomus projektus, kuriais didinamas LGBTI organizacijų matomumas ir priimtinumas, intensyvinamas jų dialogas su valdžios institucijomis siekiant keisti įstatymus, kovojama su homofobija, o LGBTI asmenys apsaugomi nuo smurto. Be to, parama teikiama mokymo, informavimo ir teisinės pagalbos veiklai, skirtai LGBTI asmenims ir pilietinės visuomenės organizacijoms.

Reaguodama į Komisijos veiksmų planą šiuo klausimu, 2016 m. birželio mėn. Taryba pirmą kartą priėmė išvadas dėl LGBTI asmenų lygybės. ES toliau dirbs su visais partneriais siekdama remti visų žmonių žmogaus teises, nepriklausomai nuo jų seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės.

Šalys kandidatės buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija*, Juodkalnija*, Serbija* ir Albanija*, stabilizacijos ir asociacijos procese dalyvaujanti šalis bei potenciali kandidatė Bosnija ir Hercegovina bei Europos ekonominės erdvės narėmis esančios ELPA šalys Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija, taip pat Ukraina prisijungia prie šios deklaracijos.

*Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, Juodkalnija, Serbija ir Albanija toliau dalyvauja stabilizacijos ir asociacijos procese.