Pirmininko Donaldo Tusko kvietimas Europos Vadovų Tarybos nariams

Europos Vadovų Taryba
  • 2017 06 21
  • 09:30
  • Pranešimas spaudai
  • 391/17
  • Brexit
  • Saugumas ir gynyba
  • Vidaus reikalai
  • Užsienio reikalai ir tarptautiniai santykiai
  • Ekonomika ir finansai
2017 06 21
Kontaktai spaudai

Preben Aamann
Europos Vadovų Tarybos pirmininko atstovas spaudai
+32 22815150
+32 476850543

Galima teigti, kad susitiksime kitokiomis politinėmis aplinkybėmis nei prieš keletą mėnesių, kai stiprėjo ES priešiškos jėgos. Panašu, kad dabartiniai įvykiai mūsų žemyne rodo, jog pamažu mūsų padėtis gerėja. Politinių partijų, kurios sustiprėjo reikšdamos priešiškumą ES, įtaka daugelyje mūsų šalių pradeda mažėti. Matome, kad ES idėja grįžta kaip sprendimas, o ne kaip problema. Paradoksalu, kad pastaraisiais mėnesiais susidūrę su dideliais iššūkiais tapome dar vieningesni nei anksčiau, tačiau šį vieningumą išsaugojome taip pat ir dėl Jūsų ryžtingumo. Dėkoju Jums už tai, ir prašau nuveikti dar daugiau. Mūsų padėtis labai pagerėjo būtent dėl mūsų vieningumo ir vėl atsirado pasitikėjimo ateitimi.

Vis dėlto negalime nusiraminti ar būti naivūs. Turime įrodyti žmonėms, kad esame pajėgūs vėl pradėti kontroliuoti sukrečiančius, o kartais net bauginančius įvykius. Praėjusiais metais susitarėme, kad ES apsaugos mūsų žmones nuo grėsmių saugumui, nelegalios migracijos ir nekontroliuojamos globalizacijos, ir privalome toliau parodyti rezultatus. Todėl norėčiau, kad būsimame Europos Vadovų Tarybos susitikime padarytume daugiau pažangos rengdami politinį atsaką šiose trijose srityse.

Pirma, saugumas. Terorizmas tebėra didžiulė grėsmė. Pastarojo meto išpuoliai aiškiai rodo naują vietinės radikalizacijos bangą. Norėčiau kalbėti atvirai: šioje kovoje ES valstybių nepakeis, nes politinis atsakas daugiausia priklauso nuo vyriausybių. Tačiau ES gali padėti laimėti šią kovą. Iki šiol esame padarę pažangą užsienio kovotojų ir grįžtančių asmenų klausimais. Atėjo laikas sustiprinti bendradarbiavimą su interneto pramone. Didžiausią poveikį teroristinė propaganda padaro per pirmas kelias valandas po jos paskelbimo. Todėl turėtume raginti šį pramonės sektorių parengti priemones, kuriomis būtų automatiškai aptinkamas ir šalinamas turinys, kuriuo platinama teroristinė medžiaga arba kurstomas smurtas.

Atsižvelgiant į tai, kad užtikrinti Europos saugumą yra mūsų bendra pareiga, taip pat norėčiau, kad susitartume dėl būtinybės pradėti nuolatinį struktūrizuotą bendradarbiavimą gynybos srityje. Kad toks bendradarbiavimas būtų sėkmingas, turėsite prisiimti plataus užmojo įsipareigojimų – pradedant projektais, kuriais būtų plėtojami mūsų gynybos pajėgumai, ir baigiant sudėtingesnėmis užduotimis, pavyzdžiui, karinėmis operacijomis. Šios srities sprendimai parodys ne tik mūsų pasiryžimą daugiau investuoti į Europos saugumą ir gynybą, bet ir mūsų atsakomybę už transatlantinius santykius tokiu metu, kai ši atsakomybė mūsų Atlanto pusėje yra reikalinga labiau nei kada nors anksčiau. Kiekviena valstybė narė turėtų būti pakviesta dalyvauti naujame besiformuojančiame bendradarbiavime gynybos srityje – niekas neturėtų būti paliktas nuošalyje. Toks bendradarbiavimas gali būti geriausias pavyzdys, kad mes ne skatiname „skirtingus“ greičius, o kuriame darbo metodą, kuris visai ES suteiktų galimybę pasiekti „tinkamą“ greitį.

Antra, kalbant apie nelegalią migraciją, turime apžvelgti centrinės Viduržemio jūros regiono dalies maršrute susidariusią padėtį. Neteisėtai į Italiją atvykstančių migrantų (daugiausia ekonominių migrantų) skaičius padidėjo 26 %, palyginti su praėjusiais metais; maždaug 1 900 žmonių žuvo jūroje, o neteisėto žmonių gabenimo verslas įgyja naują dimensiją. Pasiekta tam tikrų su mūsų sprendimais susijusių veiklos rezultatų – visų pirma vykdomas Libijos karinių pakrančių apsaugos pajėgų mokymas, suimta daugiau kaip 100 neteisėtai žmones gabenančių asmenų ir neutralizuota daugiau kaip 400 jų laivų. Tačiau akivaizdu, kad to neužtenka, ir tikrai manau, kad galime prisiimti didesnę finansinę atsakomybę už Libijos karinių pakrančių apsaugos pajėgų veikimą. Jie yra mūsų sąjungininkai kovoje su neteisėtai žmones gabenančiais asmenimis. Atkreipiu Jūsų dėmesį į šį klausimą, nes darbo grupių lygmeniu kai kurie Jūsų atstovai nesiima reikiamų sprendimų šioje srityje.

Galiausiai, nekontroliuojamos globalizacijos klausimas. Siekdami apsaugoti mūsų laisvosios prekybos darbotvarkę ES, privalome įrodyti, kad galime apginti Europą nuo tų, kurie nori pasinaudoti mūsų atvirumu. Tuo tikslu privalome užtikrinti, kad mūsų prekybos apsaugos priemonės būtų veiksmingos. Turime surengti rimtas diskusijas dėl to, kaip didinti abipusiškumą ir tikrinti investicijas iš šalių, kurios nustato nesąžiningus apribojimus. Žmonės turi žinoti, kad galime juos apsaugoti nuo nesąžiningos prekybos praktikos.

Kalbant apie susitikimo darbotvarkę, susitikimą pradėsime ketvirtadienį 15.00 val. įprastu pasikeitimu nuomonėmis su Europos Parlamento Pirmininku Antonio Tajani. Po šio pasikeitimo nuomonėmis Ministras Pirmininkas J. Muscatas supažindins mus su naujausia informacija, kaip įgyvendinamos mūsų ankstesnės išvados. Mūsų pirmas darbo posėdis bus skirtas vidaus saugumo, kovos su terorizmu ir gynybos klausimams. Priėmę išvadas dėl šių punktų, sustabdysime darbą, kad susitiktume su spaudos atstovais. Tada vėl susirinksime per darbo vakarienę, kurios metu aptarsime išorės santykius. Kanclerė A. Merkel ir Prezidentas E. Macronas pirmiausia supažindins su Minsko susitarimų įgyvendinimo padėtimi. Tada pasidalinsiu savo apmąstymais apie neseniai įvykusius tarptautinius aukščiausiojo lygio susitikimus ir kitus susitikimus, be kita ko, su Prezidentu D. Trumpu ir Prezidentu R. T. Erdoğanu. Tame kontekste norėčiau, kad primintume, kad laikomės vieningos pozicijos dėl Paryžiaus susitarimo dėl klimato kaitos. Vakarienės pabaigoje Ministrė Pirmininkė T. May informuos apie savo ketinimus derybose dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos. Po vakarienės paprašysiu 27 vadovų pasilikti išklausyti trumpą naujausią informaciją apie derybas ir patvirtinti procedūrą dėl JK esančių agentūrų perkėlimo.

Penktadienį pradėsime 10.00 val., susitikdami su ECB pirmininku M. Draghi – jis supažindins su dabartine ekonomine padėtimi. Po to svarstysime prekybos klausimą ir priimsime atitinkamas išvadas. Tada aptarsime išvadas dėl migracijos, o Ministras Pirmininkas J. Muscatas informuos apie tolesnę veiklą, susijusią su Maltos deklaracijos įgyvendinimu. Prieš užbaigdami, atsižvelgdami į pirmininkausiančios valstybės narės darbo programą, su Ministru Pirmininku J. Ratasu trumpai aptarsime skaitmeninės Europos koncepciją. Susitikimą planuojame baigti maždaug pietų metu. Laukiu Jūsų visų Briuselyje.