Pirmininko Donaldo Tusko kalba 2017 m. birželio 22 d. Europos Vadovų Tarybos susitikime

Europos Vadovų Taryba
  • 2017 06 22
  • 18:10
  • Pareiškimas ir pastabos
  • 408/17
  • Brexit
  • Saugumas ir gynyba
  • Užsienio reikalai ir tarptautiniai santykiai
  • Aplinka
2017 06 22
Kontaktai spaudai

Preben Aamann
Europos Vadovų Tarybos pirmininko atstovas spaudai
+32 22815150
+32 476850543

Visų pirma vadovai aptarė terorizmo, kuris vis dar kelia didžiulę grėsmę, klausimą. Esame tvirtai pasiryžę apsaugoti savo žmones. Tuo tikslu Europos Vadovų Taryba susitarė intensyvinti mūsų pastangas kovoti su užsienio teroristais kovotojais. Norime šiais metais užbaigti naujųjų pasienio keitimosi informacija sistemų kūrimo darbą. Europos Vadovų Taryba taip pat susitarė dėl būtinybės glaudžiai bendradarbiauti su interneto pramonės atstovais. Raginame socialinės žiniasklaidos bendroves daryti viską, kas būtina siekiant užkirsti kelią teroristinės medžiagos plitimui internete. Praktiškai tai reiškia, kad reikia kurti naujas priemones, kuriomis būtų galima tokią medžiagą aptikti ir automatiškai ją pašalinti. Taip pat, reikalui esant, esame pasirengę priimti atitinkamus teisės aktus.

Antra, vadovai susitarė, kad reikia vykdyti nuolatinį Europos bendradarbiavimą gynybos srityje. Tai istorinis žingsnis, nes toks bendradarbiavimas padės ES siekti didesnės integracijos gynybos srityje. Mūsų tikslas – siekti, kad toks bendradarbiavimas būtų plataus užmojo ir įtraukus, todėl kviečiame dalyvauti kiekvieną ES šalį. Kad šis bendradarbiavimas prasidėtų sėkmingai, valstybės narės per tris mėnesius turės susitarti dėl bendro kriterijų ir įsipareigojimų sąrašo ir dėl konkrečių pajėgumų projektų.

Vėliau šį vakarą apžvelgsime geopolitinę padėtį Europoje. Su vadovais pasidalinsiu savo vertinimais po pastarojo meto tarptautinių susitikimų, įskaitant susitikimus su prezidentais D. Trumpu ir R. T. Erdoğanu, taip pat G 7 ir ES ir Kinijos aukščiausiojo lygio susitikimus. Taip pat vadovams pasiūlysiu, kad aiškiai pareikštume savo poziciją dėl Paryžiaus susitarimo dėl klimato kaitos. Kaip jau įprasta, Vokietijos Kanclerė ir Prancūzijos Prezidentas praneš apie padėtį Ukrainoje ir dabartinę Minsko susitarimų įgyvendinimo padėtį. Tai turėtų sudaryti sąlygas dar šešiems mėnesiams pratęsti Rusijai taikomas ekonomines sankcijas.

Galiausiai šį vakarą Ministrė Pirmininkė T. May informuos mus apie savo ketinimus dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos. Turi būti aišku, kad Europos Vadovų Taryba nėra derybų dėl „Brexit“ forumas – tuo tikslu dirba mūsų derybininkai, todėl vadovai tik susipažins su šiais ketinimais. Mano šiandienos tikslas – kad 27 ES vadovai patvirtintų abiejų Jungtinėje Karalystėje įsikūrusių agentūrų – kalbu apie Europos bankininkystės instituciją ir Europos vaistų agentūrą – naujos būstinių vietos pasirinkimo procedūrą. Ačiū.