Pirmininko Donaldo Tusko laiškas ES vadovams prieš Taline vyksiančią neformalią vakarienę

Europos Vadovų Taryba
  • 2017 09 21
  • 18:25
  • Pranešimas spaudai
  • 529/17
  • Bendroji rinka
  • Vidaus reikalai
  • Užsienio reikalai ir tarptautiniai santykiai
  • Euro zona
  • Instituciniai reikalai
  • Biudžetas
2017 09 21
Kontaktai spaudai

Preben Aamann
Europos Vadovų Tarybos pirmininko atstovas spaudai
+32 22815150
+32 476850543

Kreipiuosi į jus, nes Ministras Pirmininkas J. Ratas paprašė manęs pirmininkauti vakarienės, rengiamos prieš Talino aukščiausiojo lygio susitikimą skaitmeniniais klausimais, metu.

2016 m. birželio 29 d., praėjus kelioms dienoms po balsavimo Jungtinėje Karalystėje dėl „Brexit’o“, nusprendėme pradėti svarstymus dėl 27 valstybių narių Europos Sąjungos ateities. 2016 m. rugsėjo mėn. įvykusio pirmojo šiems svarstymams skirto susitikimo rezultatas buvo Bratislavos veiksmų gairės. Susitarėme sutelkti dėmesį į mūsų piliečiams labiausiai aktualius klausimus: migraciją, saugumą ir ekonomikos bei socialinius klausimus. Šiais metais toliau plėtojome šią darbotvarkę Maltoje ir Briuselyje ir priėmėme Romos deklaraciją, kurioje išdėstyta išsamesnė artimiausių metų vizija.

Be to, pradėjome šią darbotvarkę vykdyti ir per mūsų reguliarius Europos Vadovų Tarybos susitikimus. Jau sugebėjome išspręsti kelis klausimus, todėl šiandien padėtis Europoje yra geresnė ir į ateitį galime žvelgti optimistiškiau. Migracijos srityje pirmiausia dėmesį skyrėme rytinės Viduržemio jūros regiono dalies maršrutui, tada – centrinės Viduržemio jūros regiono dalies maršrutui ir taip atgauname mūsų išorės sienų kontrolę bei mažiname neteisėtų migrantų skaičių ir mirčių jūroje skaičių. Saugumo srityje toliau stiprinome savo kovos su terorizmu priemones ir padarėme didelę pažangą Europos gynybos srityje, įskaitant pažangą bendradarbiaujant su NATO. Kalbant apie ekonomiką, ėmėmės mūsų prekybos politikos perorientavimo, kad būtų sušvelninti neigiami globalizacijos padariniai. Tebeturime plačių užmojų rinkos atvėrimo srityje (prekybos susitarimai su Kanada ir Japonija), kartu stiprindami savo atsakomąsias priemones į nesąžiningos prekybos praktiką.

Kiekvienoje iš nurodytų sričių mūsų vis dar laukia svarbus ir sunkus darbas. Reikia stiprinti mūsų išorės migracijos politiką, didinti mūsų pajėgumus grąžinimo srityje ir rasti tvarius sprendimus dėl pertvarkytos prieglobsčio sistemos. Turime toliau stiprinti Europos gynybą, visų pirma gruodžio mėn. pradėdami nuolatinį struktūrizuotą bendradarbiavimą. Be to, reikia toliau gerinti mūsų ekonominį pagrindą, be kita ko, pasitelkus bendrąją skaitmeninę rinką (Talino aukščiausiojo lygio susitikimas), kartu užtikrinant, kad jis būtų socialiai subalansuotas (Geteborgo aukščiausiojo lygio susitikimas lapkričio mėn.).

Taip pat turime nuspręsti dėl tolesnio euro plėtojimo. Nėra vieno stebuklingo sprendimo, kurį pritaikius būtų užbaigta kurti ekonominė ir pinigų sąjunga kartą visiems laikams. Tačiau esu įsitikinęs, kad privalome tobulinti EPS veikimą ir ją nuosekliai stiprinti. Mūsų prioritetas turėtų būti užbaigti kurti bankų sąjungą vadovaujantis sutartomis veiksmų gairėmis, kad euro zona būtų sustiprinta struktūriškai. Tai reiškia, kad turime parengti bankų sąjungai skirtą bendrą stabilumo stiprinimo priemonę, toliau plėtoti rizikos mažinimo veiklą ir padėti pagrindą Europos indėlių garantijų sistemai. Be to, turėtume stiprinti Europos gebėjimą veikti – Europos stabilumo mechanizmo plėtojimas siekiant sukurti Europos valiutos fondą galėtų būti viena iš šio tikslo įgyvendinimo priemonių. Pateikta ne viena idėja su euro zona susijusio valdymo ir biudžeto išteklių srityje; dėl jų reikės gerokai daugiau diskusijų. Tam, kad paspartintume šią darbotvarkę, gruodžio mėn. sušauksiu įtraukų euro zonos aukščiausiojo lygio susitikimą. Konkretūs sprendimai šiais klausimais Europos Vadovų Taryboje turėtų būti priimti ne vėliau kaip kitų metų birželio mėnesį.

Kartu turėtume toliau plėtoti Sąjungos tarptautinį vaidmenį kaimyninėse šalyse ir pasauliniu lygmeniu. Siūlau spalio mėn. Europos Vadovų Tarybos susitikime aptarti mūsų reakciją į santykių su Turkija pokyčius, o kitų metų gegužės mėn., kaip sutarta su Ministru Pirmininku B. Borisovu, susitikti Bulgarijoje Vakarų Balkanų aukščiausiojo lygio susitikime. Prekyba taip pat išliks svarbus mūsų darbo prioritetas.

Be šių skubių sprendimų reikalaujančių prioritetų, mūsų laukia didžiulė užduotis – kitas daugiametis ES biudžetas. Ši diskusija, nuo kurios priklausys mūsų politika artimiausiais metais, intensyviai prasidės iš karto po to, kai susitarsime dėl Jungtinės Karalystės išstojimo. Tai bus svarbus mūsų darbotvarkės punktas tol, kol pasieksime bendrą sutarimą tinkamu laiku, kad 2021 m. įsigaliotų nauja daugiametė finansinė programa.

Negalime visų šių klausimų aptarti, tuo labiau dėl jų nuspręsti, Taline. Tačiau manau, kad šis susitikimas bus gera proga apsvarstyti, kokio požiūrio į šiuos debatus laikomės, visų pirma atsižvelgiant į ne vieną įdomią nuomonę, kurią pastaruoju metu išgirdome dėl turinio, metodo ir tikslų. Po mūsų diskusijos norėsiu sulaukti jūsų rekomendacijų dėl sprendimo, kaip organizuoti Europos Vadovų Tarybos darbą šiuo požiūriu. Tam, kad užtikrintume atvirą, nuoširdų ir neformalų pasikeitimą nuomonėmis šiais klausimais, neturėsime jokių parengtų tekstų, o po mūsų diskusijos nebus parengta jokių išvadų raštu.

Galiausiai visi turėtume suprasti, kad „Brexit’as“ tebėra viena iš pagrindinių mūsų užduočių. Tai bus mūsų kito susitikimo ES 27 sudėtimi tema, jis įvyks spalio mėn. remiantis 50 straipsniu.