Kontaktinformācija

Rue de la Loi/Wetstraat 175
B-1048 Bruxelles/Brussel
Belgique/België

Tālr.: +32 22816111
Fakss: +32 22816934

Vispārīgiem jautājumiem

Sabiedrības informācijas dienests

Tālr.: +32 22815650

Fakss: +32 22814977

Padomes apmeklējumiem

Apmeklējumu dienests

Tālr.: +32 22812140