Padomes ēkas

Ģenerālsekretariāts

Padomes administrācija – Padomes Ģenerālsekretariāts – iepriekš bija izkaisīts vairākās ēkās visā Briselē. Lai optimizētu tā iekšējo darbību un izmaksas, ES Padome izstrādāja ēku programmu, kuras mērķis bija pārgrupēt visu iestādes administratīvo darbu un sanāksmes mazākā skaitā blakus esošu ēku.

Šī ēku programma arī bija reakcija uz mainīgajām funkcionālām vajadzībām:

  • Eiropadomes lēmumu rīkot visas sanāksmes Briselē, aizstājot iepriekšējo rotāciju pa dalībvalstīm,
  • ES paplašināšanos, kas 10 gadu laikā iekļāva 13 valstis,
  • Lisabonas līguma pieņemšanu, ar ko tika radīts pastāvīga Eiropadomes priekšsēdētāja amats.

Esošā Justus Lipsius ēka tika daļēji pārveidota, un tika iegādāta jauna ēka Lex, lai tajā izvietotu augošo skaitu tulkošanas nodaļu. Pašreiz notiek jaunas ēkas Europa ēkas būvniecība; tajā notiks Padomes un Eiropadomes sanāksmes.

Justus Lipsius ēka

Kopš 1995. gada Justus Lipsius ēka ir ES Padomes un Padomes Ģenerālsekretariāta mītne. Ar Nicas līguma stāšanos spēkā tajā provizoriski sāka rīkot Eiropadomes sanāksmes. Kad būs pabeigta Europa ēkas būvniecība, ES Padomes un Eiropadomes sanāksmes tiks pārceltas uz turieni.

Lex ēka

Kopš 2007. gada Lex ēkā atrodas Padomes Ģenerālsekretariāta tulkošanas dienests. Nodaļas iepriekš atradās vairākās ēkās visā Briselē. Lex ēkā zem viena jumta apvienotas visas valodu nodaļas, un tajā atrodas arī jaunās nodaļas, kas pievienojās līdz ar ES paplašināšanos.

Europa ēka

Ēkā Europa notiks Eiropadomes, ES Padomes un citu augsta līmeņa struktūru sanāksmes. Tā sāks pilnībā darboties 2017. gada sākumā.

Citas ēkas

Informācijas centrs Info Point Europa

Šo publisko informācijas centru kopīgi pārvalda Padome un Komisija.

Eiropas kongresu centrs (Luksemburga)

Saskaņā ar Līgumu noteikumiem Eiropas Savienības Padome aprīlī, jūnijā un oktobrī sanāksmes rīko Luksemburgā. Šajos mēnešos Padome īrē Eiropas kongresu centra telpas no Luksemburgas valdības.

Overijse

Šī ir Ģenerālsekretariāta centrālās noliktavas ēka, kas atrodas uz dienvidiem no Briseles. Tajā ir trīs zāles, un tās kopējā platība ir aptuveni 5000 m2.