Vispārīgi jautājumi

Ģenerālsekretariāts

Jautājumi par Eiropadomi un Padomi

Ar vispārīgiem jautājumiem par Eiropadomes un Padomes organizāciju, darbu un aktivitātēm var vērsties Sabiedrības informācijas dienestā. Lūdzam ņemt vērā, ka minētais dienests nevar sniegt juridiskas konsultācijas vai komentēt konkrētus jautājumus.

Kā iesniegt jautājumu?

 • Zvanīt pa tālruni: +32 22815650
 • Sūtīt faksu: +32 22814977
 • Rakstīt:
  General Secretariat of the Council of the European Union 
  DGF - Public Information Service 
  Rue de la Loi/Wetstraat 175 
  1048 Bruxelles/Brussel 
  Belgique/België

Jautājumu jūs varat iesniegt jebkurā no ES 24 oficiālajām valodām. Uz jūsu jautājumu mēs atbildēsim 15 darbdienu laikā.

Sūdzību izskatīšanas kārtība

Mēs cenšamies nodrošināt augstus pakalpojumu kvalitātes standartus.

Ja uzskatāt, ka saziņa vai sarakste ar PĢS dienestiem attiecībā uz jums ir bijusi neatbilstoša, informējam, ka jums ir tiesības iesniegt sūdzību Eiropas Ombudam. Tomēr, pirms Ombuds varēs pieņemt jūsu sūdzību, jums vispirms ar sūdzību jāvēršas tajā Eiropas Savienības Padomes dienestā, kurš izskatīja jūsu sākotnējo pieprasījumu.

Ciktāl iespējams un nepieciešams, mēs centīsimies novērst jūsu neapmierinātības iemeslu.