Nāciet apmeklēt!

Ģenerālsekretariāts

Kas var mūs apmeklēt?

Mūsu apmeklētāju dienests rīko apmeklējumus vismaz 20 personu lielām grupām jebkurā no 24 oficiālajām ES valodām. Apmeklējumi ir piemēroti šādām personām:

  • pieaugušajiem,
  • skolēnu grupām vecumā virs 15 gadiem.

Mēs nevaram sarīkot apmeklējumus atsevišķām personām vai grupām, kurās ir mazāk nekā 20 cilvēku. Tomēr katru gadu maijā, Eiropas iestāžu Atvērto durvju dienā mēs atveram savas durvis apmeklētājiem.

Kā norit apmeklējums?

Informatīvas sesijas var rīkot lielākajā daļā darbdienu no plkst. 9.00 līdz 11.00 no rīta vai no plkst. 13.30 līdz 16.00 pēcpusdienā. Augustā informatīvās sesijas netiek rīkotas.

Mēs piedāvājam tikai viena veida apmeklējumus – informatīvas sesijas. Tās parasti ilgst no vienas līdz divām stundām, un to laikā:

  • Padomes Ģenerālsekretariāta vai Eiropas Ārējās darbības dienesta ierēdnis uzstājas ar runu;
  • tiek rīkota jautājumu un atbilžu sesija.

Minētā uzstāšanās var būt vispārēja iepazīstināšana ar Eiropadomi un ES Padomi vai arī kāda konkrētāka temata apskats. Tāpat pēc pieprasījuma var rīkot seminārus.

Kā pieteikties apmeklējumam?

Informatīvās sesijas ir jārezervē vismaz 3 mēnešus iepriekš. Kad būsim saņēmuši jūsu pieprasījumu, mēs sazināsimies ar jums, lai apstiprinātu apmeklējumu.

Pieprasījums ir jāiesniedz:

  • grupas vadītājam;
  • izglītības iestādes vai studentu organizācijas pārstāvim, kuram tad arī ir jāpiedalās grupas apmeklējumā.

Skolēnu grupas ir jāpavada vismaz vienam pieaugušajam uz katriem 10 skolēniem.

Lūdzam ņemt vērā, ka apmeklētāju dienests patur tiesības organizatoriskos nolūkos apvienot divas saderīgas grupas vai atcelt ieplānotu apmeklējumu, kurš neatbilst procedūras prasībām.

Ārkārtējos apstākļos, kas radušies politisku norišu vai pēdējā brīdī sasauktu Padomes sanāksmju dēļ, apmeklētāju dienests var atcelt jau apstiprinātus apmeklējumus pat īsu laiku pirms tam.

Padomes ēkas ir pieejamas personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām.

Papildu informācija

Tālr.: +32 22812140

Nosūtīt e-pasta vēstuli

Kur notiek apmeklējumi?

"Justus Lipsius" ēka

Rue de la Loi/Wetstraat 175

B-1048 Bruxelles/Brussel

Beļģija

"Lex" ēka

Rue de la Loi/Wetstraat 145

B-1048 Bruxelles/Brussel

Beļģija

Informācijas centrs "Info Point Europa"

Rue Archimède/Archimedesstraat 1

B-1048 Bruxelles/Brussel

Beļģija

Informācijas sesijas notiek vienā no Padomes ēkām Briselē:

  • "Justus Lipsius" ēkā,
  • "Lex" ēkā,
  • informācijas centrā "Info Point Europa".

Lūdzu, ņemiet vērā, ka apmeklējumu laikā nav iespējams izstaigāt "Europa" ēku.

Autobusi apmeklētāju izkāpšanai un iekāpšanai var apstāties "Justus Lipsius" galvenās ieejas priekšā. Tiešā tuvumā atrodas dzelzceļa un metro stacijas, kā arī autobusu pietura.

informācijas centrā "Info Point Europa".

Padomei un Eiropas Komisijai ir kopīgs informācijas un dokumentācijas centrs, kurā ir informatīvs stends un kurš piedāvā bezmaksas publikācijas. Centrs "Info Point Europa" atrodas Padomes galvenās mītnes tuvumā, un tas ir atvērts no pirmdienas līdz piektdienai no plkst. 9.00 līdz 17.00.

Sūdzību izskatīšanas kārtība

Mēs cenšamies nodrošināt augstus pakalpojumu kvalitātes standartus.

Ja uzskatāt, ka saziņa vai sarakste ar PĢS dienestiem attiecībā uz jums ir bijusi neatbilstoša, informējam, ka jums ir tiesības iesniegt sūdzību Eiropas Ombudam. Tomēr, pirms Ombuds varēs pieņemt jūsu sūdzību, jums vispirms ar sūdzību jāvēršas tajā Eiropas Savienības Padomes dienestā, kurš izskatīja jūsu sākotnējo pieprasījumu.

Ciktāl iespējams un nepieciešams, mēs centīsimies novērst jūsu neapmierinātības iemeslus.

Kā apmeklēt pārējās ES iestādes?

Eiropas Komisija

Eiropas Komisijas apmeklētāju centrs uzņem apmeklētāju grupas (vismaz 15 cilvēki) un rīko prezentācijas un diskusijas par Komisijas kā Eiropas Savienības politikas izpildstruktūras lomu. Apmeklējumi ir jārezervē vismaz 10 nedēļas iepriekš, un tos var pielāgot attiecīgās grupas zināšanām un interesēm.

Eiropas Parlaments

Eiropas Parlaments ir Eiropas Savienības demokrātijas kodols. Apmeklējiet Eiropas Parlamentu bez maksas un noskaidrojiet, kā tas strādā, kā tas jūs ietekmē un kā mēs esam nonākuši pie mūsdienu Eiropas. Informācijai skatīt tīmekļa vietni par Eiropas Parlamenta apmeklēšanu.

Eiropas Reģionu komiteja

Eiropas Reģionu komiteja piedāvā saistošas prezentācijas apmeklētāju grupām (vismaz 15 personas vecākas par 14 gadiem) par Eiropas reģionu un pilsētu nozīmi Eiropas Savienības tiesību aktu izstrādē. Informatīvās sesijas ir jārezervē vismaz 8 nedēļas iepriekš.

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

Apmeklējiet pilsoniskās sabiedrības organizāciju namu un piedalieties interaktīvā sarunā. Iepazīstieties ar triju grupu – darba devēju, darba ņēmēju un dažādu interešu grupu (piemēram, profesionālo, kopienu un jaunatnes organizāciju, sieviešu tiesību un patērētāju tiesību aizsardzības grupu un vides aktīvistu) – pārstāvjiem un to, kā viņu tiesības tiek ievērotas Eiropas Savienībā.