Apmeklējiet mūs!

Ģenerālsekretariāts

Kas var mūs apmeklēt?

Vismaz 20 personu lielām grupām mūsu apmeklētāju dienests rīko apmeklējumus jebkurā no 24 oficiālajām ES valodām. Apmeklējumi ir piemēroti šādām personām:

  • pieaugušajiem,
  • skolēnu grupām vecumā virs 15 gadiem.

Kā norit apmeklējums?

Informatīvas sesijas var rīkot lielākajā daļā darbdienu no plkst. 9.00 līdz 11.00 no rīta vai no plkst. 13.30 līdz 16.00 pēcpusdienā.

Mēs piedāvājam tikai viena veida apmeklējumus – informatīvas sesijas. Tās parasti ilgst no vienas līdz divām stundām un to laikā:

  • Padomes Ģenerālsekretariāta vai Eiropas Ārējās darbības dienesta ierēdnis uzstājas ar runu;
  • tiek rīkota jautājumu un atbilžu sesija.

Minētā uzstāšanās var būt vispārēja iepazīstināšana ar Eiropadomi un ES Padomi vai arī kāda konkrētāka temata apskats. Tāpat pēc pieprasījuma var rīkot seminārus.

Kā pieteikties apmeklējumam

Informatīvās sesijas ir jārezervē vismaz trīs mēnešus iepriekš. Kad būsim saņēmuši jūsu pieprasījumu, mēs sazināsimies ar jums, lai apstiprinātu apmeklējumu.

Pieprasījums ir jāiesniedz:

  • grupas vadītājam;
  • izglītības iestādes vai studentu organizācijas pārstāvim, kuram tad arī ir jāpiedalās grupas apmeklējumā.

Skolēnu grupās ir jābūt vismaz vienam pieaugušam pavadonim uz katriem 10 skolēniem.

Lūdzam ņemt vērā, ka apmeklētāju dienests patur tiesības organizatoriskos nolūkos apvienot divas saderīgas grupas vai atcelt ieplānotu apmeklējumu, kurš neatbilst procedūras prasībām.

Ārkārtējos apstākļos, kas radušies politisku norišu vai pēdējā brīdī sasauktu Padomes sanāksmju dēļ, apmeklētāju dienests var atcelt jau apstiprinātus apmeklējumus pat īsu laiku pirms tam.

Padomes ēkas ir pieejamas personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām.

Papildu informācija

Tālr.: +32 22812140

Nosūtīt e-pasta vēstuli

Kur notiek apmeklējumi?

Justus Lipsius ēka

Rue de la Loi/Wetstraat 175

B-1048 Bruxelles/Brussel

Beļģija

Lex ēka

Rue de la Loi/Wetstraat 145

B-1048 Bruxelles/Brussel

Beļģija

Informācijas centrs Info Point Europa

Rue Archimède/Archimedesstraat 1

B-1048 Bruxelles/Brussel

Beļģija

Informācijas sesijas notiek vienā no Padomes ēkām Briselē:

  • Justus Lipsius ēkā
  • Lex ēkā
  • informācijas centrā Info Point Europa

Autobusi ar apmeklētājiem izkāpšanai un iekāpšanai var apstāties Justus Lipsius galvenās ieejas priekšā. Tiešā tuvumā atrodas dzelzceļa un metro stacijas, kā arī autobusu pietura.

informācijas centrā Info Point Europa

Padomei un Eiropas Komisijai ir kopīgs informācijas un dokumentācijas centrs, kurā ir informatīvs stends un kurš piedāvā bezmaksas publikācijas. Centrs Info Point Europa atrodas Padomes galvenās mītnes tuvumā, un tas ir atvērts no pirmdienas līdz piektdienai no plkst. 9.00 līdz 17.00.

Sūdzību izskatīšanas kārtība

Mēs cenšamies nodrošināt augstus pakalpojumu kvalitātes standartus.

Ja uzskatāt, ka saziņa vai sarakste ar PĢS dienestiem attiecībā uz jums ir bijusi neatbilstoša, informējam, ka jums ir tiesības iesniegt sūdzību Eiropas Ombudam. Tomēr, pirms Ombuds varēs pieņemt jūsu sūdzību, jums vispirms ar sūdzību jāvēršas tajā Eiropas Savienības Padomes dienestā, kurš izskatīja jūsu sākotnējo pieprasījumu.

Ciktāl iespējams un nepieciešams, mēs centīsimies novērst jūsu neapmierinātības iemeslus.