Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas padome (TTE)

ES padome

TTE padome strādā, lai sasniegtu ES mērķus transporta, telekomunikāciju un enerģētikas jomā – radīt modernus, konkurētspējīgus un efektīvus tirgus un infrastruktūras un izveidot Eiropas mēroga transporta, komunikāciju un enerģētikas tīklus.

Kā strādā Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas padome?

TTE padomes sastāvs un tās sanāksmju skaits ir atkarīgs no jautājumiem, kas iekļauti tās darba kārtībā:

  • transporta ministru sanāksmes parasti notiek četras reizes gadā;
  • enerģētikas ministru sanāksmes – trīs vai četras reizes gadā;
  • telekomunikāciju ministru sanāksmes – divas reizes gadā.

Sanāksmēs piedalās arī attiecīgie Eiropas komisāri.

Par transporta, telekomunikāciju un enerģētikas politiku

Transporta jomā Padomes pienākums ir kopā ar Eiropas Parlamentu pieņemt tiesību aktus, kas iekļaujas kopējās transporta politikas jomā, piemēram, kopējus noteikumus par starptautisko transportu, nosacījumus, kas attiecas uz pārvadātājiem, un pasākumus, kuru mērķis ir uzlabot pasažieru tiesības un transporta drošību. Viens no svarīgākajiem mērķiem ir ieviest ilgtspējīgas transporta sistēmas, kurām ir zems enerģijas patēriņš, bet ar labākiem pārvadājumu laikiem un maršrutiem tiek uzlabota šo sistēmu lietotāju mobilitāte.

Enerģētikas jomā Padomes pienākums ir kopā ar Eiropas Parlamentu pieņemt tiesību aktus par enerģijas tirgu darbību, lai nodrošinātu drošu energoapgādi, veicinātu energoefektivitāti, jaunus un atjaunojamus energoresursus un sekmētu enerģētikas tīklu starpsavienojumus.

Telekomunikāciju jomā Padomes pienākums ir kopā ar Eiropas Parlamentu pieņemt tiesību aktus un pamatnostādnes par telekomunikāciju tīkliem un to sadarbspēju. Vienlaikus ES politikas mērķis ir uzlabot konkurenci, kiberdrošību un inovāciju telekomunikāciju nozarē.

Igaunijas prezidentūras prioritātes

Prezidentvalsts Igaunija turpinās darbu, kura mērķis ir Enerģētikas savienības pabeigšana. Konkrēti, tā koncentrēsies uz tīras enerģijas tiesību aktu kopumu, kā arī uz elektroenerģijas tirgus modeli.

Prezidentvalsts ierosinās publiskās un privātās partnerības deklarāciju attiecībā uz enerģētikas nozares digitalizāciju.

Transporta jomā prezidentvalsts Igaunija par prioritārām izvirzīs zemu emisiju mobilitātes paketes ceļu iniciatīvas un Aviācijas stratēģijas Eiropai aktīvu īstenošanu. Prezidentvalsts arī nodarbosies ar to, lai likvidētu šķēršļus transporta digitalizācijai un strādās pie attiecīgiem Padomes secinājumiem.

Igaunijas prezidentūras prioritāte telekomunikāciju jomā ir vienoties par vispārēju pieeju attiecībā uz Elektronisko sakaru kodeksu, lai sagatavotu Eiropu 5G laikmetam.