Eurogrupas priekšsēdētājs Jerūns Deiselblūms

09.10.2017. Tikšanās

9. oktobra sanāksmē eurozonas finanšu ministri apsprieda iespējamos turpmākos Eiropas Stabilizācijas mehānisma uzdevumus un apmainījās ar valstu paraugpraksi darbaspēka nodokļu samazinājumu finansēšanas jomā. Viņi arī tika informēti par rezultātiem, kas gūti sestajā pēcprogrammas uzraudzības misijā Portugālē.

Ja tulkojums nav pieejams, saturs parādās oriģinālvalodā

Funkcijas

Eurogrupas priekšsēdētājs vada Eurogrupas sanāksmes, nosaka to darba kārtību, izstrādā ilgtermiņa darba programmu un pārstāv Eurogrupu starptautiskos forumos.

Biogrāfija

Jerūns Deiselblūms ir Eurogrupas priekšsēdētājs kopš 2013. gada 21. janvāra. 2015. gada 13. jūlijā viņu ievēlēja amatā uz otru pilnvaru termiņu.

Pamatuzdevumi

Eurogrupas mērķi, uzdevumi un prioritātes Jerūna Deiselblūma prezidēšanas laikā.