Eurogrupas priekšsēdētājs Jerūns Deiselblūms

10.07.2017. Tikšanās

Eurogrupa apspriedās par maksātnespējas regulējumu eurozonā, kā arī par eurozonas fiskālo nostāju. Tā tika informēta par jaunākajiem notikumiem banku nozarē un par galvenajiem konstatējumiem no 7. pēcprogrammas uzraudzības misijas Īrijā.

Ja tulkojums nav pieejams, saturs parādās oriģinālvalodā

Nākamās sanāksmes

Notiekošās un notikušās sanāksmes

Skatīt visas sanāksmes

Funkcijas

Eurogrupas priekšsēdētājs vada Eurogrupas sanāksmes, nosaka to darba kārtību, izstrādā ilgtermiņa darba programmu un pārstāv Eurogrupu starptautiskos forumos.

Biogrāfija

Jerūns Deiselblūms ir Eurogrupas priekšsēdētājs kopš 2013. gada 21. janvāra. 2015. gada 13. jūlijā viņu ievēlēja amatā uz otru pilnvaru termiņu.

Pamatuzdevumi

Eurogrupas mērķi, uzdevumi un prioritātes Jerūna Deiselblūma prezidēšanas laikā.