Rīcības kodeksa jautājumu grupa (uzņēmējdarbības nodokļi)

ES padome

Ekonomikas un finanšu padome 1998. gada 9. martā izveidoja Rīcības kodeksa jautājumu grupu (uzņēmējdarbības nodokļi). Tās uzdevums galvenokārt ir novērtēt nodokļu pasākumus, kas ietilpst 1997. gada decembrī pieņemtā rīcības kodeksa piemērošanas jomā attiecībā uz uzņēmējdarbības nodokļiem, un pārraudzīt informācijas sniegšanu attiecībā uz minētajiem pasākumiem.

Rīcības kodekss nav juridiski saistošs instruments, bet līdz ar tā pieņemšanu dalībvalstis apņemas:

  • atcelt spēkā esošus nodokļu pasākumus, kas rada nelabvēlīgu konkurenci nodokļu jomā, 
  • atturēties turpmāk ieviest jaunus šādus pasākumus.

Grupa galvenokārt strādā:

  • pie noteikumiem, ar kuriem tiek novērsta ļaunprātīga izmantošana,
  • pie pārredzamības un informācijas apmaiņas transfertcenu jomā,
  • pie administratīviem paņēmieniem, 
  • pie rīcības kodeksa principu sekmēšanas valstīs, kuras nav Eiropas Savienībā.

Kad 2013. gadā Padomes prezidentvalsts bija Īrija, tika izveidota Ļaunprātīgas rīcības novēršanas apakšgrupa. Tā ir Rīcības kodeksa jautājumu grupas pakļautībā un strādā pie jautājumiem par hibrīdneatbilstības pasākumiem.