Pastāvīgo pārstāvju komiteja (II)

ES padome

Pastāvīgo pārstāvju komitejā (II) ir katras dalībvalsts pastāvīgie pārstāvji. Šīs komitejas sanāksmes vada tās valsts pastāvīgais pārstāvis, kura tobrīd vada Vispārējo lietu padomi.

Funkcijas

Pastāvīgo pārstāvju komiteja (II) sagatavo četru Padomes sastāvu darbu:

  • ekonomika un finanses;
  • ārlietas;
  • vispārējās lietas;
  • tieslietas un iekšlietas.

Pastāvīgo pārstāvju komitejas (II) darbu sagatavo Antici grupa. Šī neoficiālā grupa palīdz iegūt sākotnēju izpratni par to, kāda būs dalībvalstu delegāciju nostāja Pastāvīgo pārstāvju komitejas sanāksmē.

Kas ir Pastāvīgo pārstāvju komiteja?

Pastāvīgo pārstāvju komiteja ir komiteja, kurā strādā dalībvalstu valdību pastāvīgie pārstāvji Eiropas Savienībā. Šīs komitejas funkcijas un sastāvs ir izskaidrots Līguma par Eiropas Savienības darbību 240. panta 1. punktā.

Pastāvīgo pārstāvju komiteja ir galvenā Padomes darba sagatavošanas struktūra. Visi jautājumi, ko paredzēts iekļaut Padomes darba kārtībā (izņemot dažus lauksaimniecības jautājumus), vispirms ir jāizskata Pastāvīgo pārstāvju komitejā, ja vien Padome nenolemj citādi.

Šī komiteja nav ES lēmumu pieņemšanas struktūra, un jebkuru tajā panākto vienošanos var pārskatīt Padome, kurai vienīgajai ir tiesības pieņemt lēmumus.

Komitejas galvenie uzdevumi ir:

  • koordinēt un sagatavot dažādo Padomes sastāvu darbu;
  • nodrošināt ES politikas konsekvenci;
  • sagatavot vienošanos un kompromisa risinājumus, kurus pēc tam iesniedz pieņemšanai Padomē.

Dalībnieki un sastāvi

Pastāvīgo pārstāvju komitejā ir visu dalībvalstu tā dēvētie"pastāvīgie pārstāvji", kuri patiesībā ir šo valstu vēstnieki Eiropas Savienībā. Viņi pauž savas valsts valdības nostāju.

Abu Pastāvīgo pārstāvju komitejas sastāvu (I un II) sanāksmes notiek katru nedēļu.