Kā notiek balsošana Padomē?

Atkarībā no apspriežamā jautājuma ES Padome lēmumus pieņem:

  • ar vienkāršu balsu vairākumu (15 dalībvalstis balso "par"),
  • ar kvalificētu balsu vairākumu (55 % dalībvalstu balso "par"),
  • vienprātīgi (visas balsis ir "par").

Padome var balsot tikai tad, ja piedalās vairākums tās locekļu. Padomes loceklis var balsot tikai viena cita locekļa vārdā.

Padome par leģislatīvu aktu var balsot, kad pagājušas 8 nedēļas pēc tam, kad akta projekts ir nosūtīts valstu parlamentiem izskatīšanai. Valstu parlamentiem ir jāizlemj, vai leģislatīvā akta projekts atbilst subsidiaritātes principam. Agrāk balsot var vienīgi īpašos steidzamos gadījumos.

Balsošanu ierosina Padomes priekšsēdētājs. Balsošanas procedūru var ierosināt arī Padomes vai Komisijas loceklis, bet tādā gadījumā tas jāapstiprina vairākumam Padomes locekļu.

Padomes balsojuma rezultāti tiek automātiski publiskoti, ja Padome darbojas likumdevēja statusā.

Ja kāds Padomes loceklis vēlas pievienot balsojumam paskaidrojuma piezīmi, arī tā tiek publiskota, ja tiesību aktu pieņem. Citos gadījumos, kad balsojuma paskaidrojuma piezīmes netiek publiskotas automātiski, to var izdarīt pēc autora lūguma.

Ar vienprātīgu Padomes lēmumu ir iespējams balsojumu rezultātus un paskaidrojumus publiskot arī tad, ja Padome nedarbojas likumdevēja statusā. Padomes un Komisijas locekļi var nākt klajā ar paziņojumiem un lūgt tos iekļaut Padomes protokolā. Šādi paziņojumi nerada tiesiskas sekas, un tos uzskata par politisku instrumentu lēmumu pieņemšanas procesa atvieglošanai.