Vienkāršs balsu vairākums

ES padome

Vienkāršs balsu vairākums ir panākts, ja vismaz 15 Padomes locekļi balso"par".

Ar vienkāršu balsu vairākumu Padome pieņem lēmumus

  • par procesuāliem jautājumiem, piemēram, par savu reglamentu un par tās Ģenerālsekretariāta darbu, par tādiem noteikumiem, kuri reglamentē Līgumos paredzēto komiteju darbību, kā arī,
  • lai pieprasītu Komisiju veikt pētījumus vai iesniegt priekšlikumus.