Dokumenti un publikācijas

Padomes dokumentu publiskais reģistrs

Reģistrā ir atsauces uz Padomes dokumentiem vai to saturs, sākot no 1999. gada.

Pieprasīt dokumentu

Ja jums vajadzīgais dokuments publiskajā reģistrā nav pieejams, jūs varat to pieprasīt.

Arhīvi

Ar dokumentu mikrofišām un/vai elektroniskajām kopijām var iepazīties Padomes arhīvos Briselē.

Bibliotēka

Bibliotēkā glabājas monogrāfijas, uzziņu literatūra un ES publikācijas.

Publikācijas

Padomes Ģenerālsekretariāta izdotās grāmatas, brošūras, bukleti un plakāti.