Uz saturu
E-pasta ziņu abonēšana

Bibliotēka nodrošina, ka gan papīra formātā, gan tiešsaistē visās ES oficiālajās valodās ir pieejami daudzi un dažādi informācijas avoti par Padomes darbu. Informācijas avotu klāstā ietilpst:

  • plašsaziņas līdzekļi,
  • vispārēji un specializēti periodiskie izdevumi,
  • raksti,
  • disertācijas,
  • grāmatas,
  • datubāzes.

Lielāko bibliotēkas resursu daļu veido tiešsaistē pieejamie materiāli. Viss šo resursu saturs ir pieejams tikai, izmantojot PĢS bezvadu lokālo tīklu Padomes ēkā.

Piekļuve

Ja esat Padomes darbinieks, stažieris, dalībvalsts delegācijas loceklis vai citas ES iestādes darbinieks, bibliotēkas lasītavām varat piekļūt bez ierobežojumiem. Izpētes un/vai informācijas pakalpojumi ir pieejami pēc pieprasījuma.

Piesakiet bibliotēkas apmeklējumu pētniecības nolūkā un saņemiet piekļuvi rakstiem, grāmatām un datubāzēm.

Palīdzība saistībā ar izpēti

Ja esat pētnieks vai students, varat pieprasīt atļauju izmantot Padomes bibliotēku. Ja jums nepieciešama palīdzība saistībā ar izpēti, lūdzu, nodrošiniet, lai jūsu lūgums mūs sasniegtu vismaz divas nedēļas pirms jūsu plānotā apmeklējuma.
Visos lūgumos attiecībā uz šo pakalpojumu būtu jānorāda pētāmais temats un valoda, kurā vēlaties iepazīties ar materiāliem. Bibliotekārs sagatavos sarakstu ar atsaucēm uz Padomes bibliotēkas krājumos pieejamajiem materiāliem, kas attiecas uz jūs interesējošo tematu.

Krājumi

Bibliotēkas fondu veido vairāki krājumi.

Galvenais krājums ir vērsts uz sociālpolitisko, ekonomisko un institucionālo attīstību ES un tās dalībvalstīs, kā arī kaimiņvalstīs un partnervalstīs.

Ar valodām saistītais krājums ir paredzēts tādiem valodu rīkiem kā vārdnīcas, leksikoni, gramatikas materiāli, grāmatas par terminoloģiju, tulkošanu un valodniecību, kā arī atsauces materiāliem visās Padomes politikas jomās.

Juridiskajā krājumā ir juridiski un jurisprudences materiāli, kas aptver dažādus ES un starptautisko tiesību aspektus, kā arī jurisprudenci dalībvalstīs un trešās valstīs.

Katalogs

Tiešsaistē pieejamajā katalogā jūs varat meklēt atsevišķas vienības vai izveidot atsauču sarakstu.

Bibliogrāfija

Bibliogrāfiskajā krājumā ir ietverta uzziņu literatūra un pētījumi saistībā ar Eiropadomi, Eiropas Savienības Padomi un to Ģenerālsekretariātu.

Abonējiet bibliotēkas gatavoto ideju laboratorijas pārskatu – ikmēneša rakstu izlasi par politiku, ekonomiku un sabiedrību.

Emuārs

Bibliotēkas personāls veido emuāru, kurā tiek iekļauti ziņojumi un bibliotēkas piezīmes par notikumiem, kas saistīti ar ES, informācija par jaunākajiem bibliotēkas ieguvumiem un lasīšanas ieteikumi, kā arī ikmēneša pārskats par norisēm ideju apmaiņas jomā.

Nekādā gadījumā nevar uzskatīt, ka šajā emuārā tiktu atspoguļota oficiāla Padomes nostāja.