Mēs izmantojam sīkdatnes ("cookies"), lai nodrošinātu jums vislabāko mūsu tīmekļa vietnes pārlūkošanu. Uzziniet vairāk par to, kā mēs izmantojam sīkdatnes un kā jūs varat mainīt savus iestatījumus.

Parastā likumdošanas procedūra

Šajā reģistrā ir informācija par ES leģislatīvajiem aktiem, ko pieņem saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru jeb tā saukto "koplēmuma procedūru". Tajā iekļautas gan izskatīšanā esošās, gan pabeigtās procedūras.

Datubāzē sniegta informācija par katru leģislatīvā dosjē posmu parastās likumdošanas procedūras gaitā. Tajā ietverti šādi elementi:

  • Komisijas priekšlikums,
  • Eiropas Parlamenta nostāja pirmajā lasījumā, 
  • Padomes nostāja pirmajā lasījumā un EP nostāja otrajā lasījumā,
  • Padomes nostāja otrajā lasījumā,
  • samierināšana (ja nav panākta vienošanās),
  • saite uz pieņemto aktu, 
  • parakstīšanas datums,
  • atsauces numurs akta meklēšanai ES Oficiālajā Vēstnesī.

Ja akts jau ir pieņemts, ir norādīta saite uz pilnu tekstu un norādīts parakstīšanas datums. Var būt pieejama arī saite uz nostājām lasījumos.

Ģenerālsekretariāts

Konkrētas lietas meklēšana

Ievadiet meklējamo kodu, piemēram, 96/0112
un/vai atslēgvārdu no attiecīgās lietas nosaukuma, piemēram, jaunatne