Pieprasīt dokumentu

Ģenerālsekretariāts

Ja Padomes dokumentu publiskajā reģistrā jums vajadzīgais dokuments nav pieejams, jūs varat to pieprasīt, sazinoties ar Padomes Ģenerālsekretariātu.

Jūs varat pieprasījumu par piekļuvi dokumentam arī nosūtīt

  • pa pastu:

General Secretariat of the Council of the European Union
DG F - Transparency 
rue de la Loi/Wetstraat 175  
B-1048 Bruxelles/Brussel

  • pa faksu: +32 22 816 361

Tehniska rakstura jautājums?

Ja jums ir tehniska rakstura jautājums par piekļuvi publiskajam reģistram, nosūtiet mums e-pastu.

Kad es saņemšu atbildi?

Jūs saņemsiet atbildi 15 darbdienu laikā. Ārkārtas gadījumos šo termiņu var pagarināt par vēl 15 darbdienām.

Ja piekļuve netiek piešķirta, 15 dienu laikā jūs varat lūgt Padomei pārskatīt savu lēmumu.

Ja jūsu pieprasījums tiek noraidīts, jūs varat iesniegt sūdzību Eiropas Ombudam vai prasību Vispārējā tiesā.

Vispārīgi jautājumi

Ja jums vajadzīga informācija par Padomi un tās aktivitātēm, mūsu Sabiedrības informācijas dienests ir gatavs palīdzēt.