Eiropadome 2012. gadā

Eiropadome 2012. gadā

Situācijas stabilizēšana eurozonā un eurozonas nostiprināšana, izaugsmes un nodarbinātības veicināšana, nemieri Tuvajos Austrumos – tie bija svarīgākie Eiropadomes darba kārtības jautājumi 2012. gadā. Šis arī bija gads, kad Eiropas Savienībai tika piešķirta Nobela Miera prēmija.

Šajā brošūrā, kas ir trešā šajā sērijā, priekšsēdētājs Hermanis Van Rompejs (Herman Van Rompuy) iepazīstina ar savu personīgo viedokli par iestādes darbību un notikumiem, kas iezīmēja 2012. gadu.

Brošūrā ir iekļauti arī visi 2012. gada Eiropadomes secinājumi, paziņojumi un ziņojumi.

2013, 76 Lappuses, Brošētas grāmatas