Ekonomiskā un monetārā savienība

Ekonomiskā un monetārā savienība

Šajā bukletā ir sniegta informācija par ekonomisko un monetāro savienību, tās darbību un reakciju uz ekonomikas krīzi. Tajā aprakstīti koordinācijas un uzraudzības mehānismi, kas ieviesti, lai nepieļautu, ka nākotnē rodas līdzīgas situācijas.

2014, 26 Lappuses, Brošētas grāmatas