Īsumā par Eiropadomi un Padomi

Īsumā par Eiropadomi un Padomi

Šajā bukletā ir iekļauta pamatinformācija par Eiropadomes un ES Padomes darbību. Tajā ir izskaidrota prezidentvalsts loma un Padomes Ģenerālsekretariāta darbs.

2014, 6 Lappuses, Brošūra/reklāmlapa