Eiropadome 2014. gadā

Eiropadome 2014. gadā

Šajā izdevumā Eiropadomes priekšsēdētājs Donalds Tusks (Donald Tusk) un bijušais priekšsēdētājs Hermanis Van Rompejs (Herman Van Rompuy) dalās atziņās par iestādes darbību 2014. gadā. ES valstu vai to valdību vadītāji galveno uzmanību veltīja Ukrainai, klimatam, ekonomikai un darba plāniem turpmākajiem gadiem. Priekšsēdētājs Tusks arī uzsver galvenos jautājumus, kuri ES būs jārisina 2015. gadā.

Izdevumā iekļauti visi Eiropadomes secinājumi un paziņojumi, ar kuriem 2014. gadā nākuši klajā valstu vai to valdību vadītāji.

2015, 60 Lappuses, Brošētas grāmatas