Eiropadome – ES stratēģiskā struktūra

Eiropadome – ES stratēģiskā struktūra

Eiropadome ir iestāde, kura nosaka Eiropas Savienības vispārējo politisko ievirzi un prioritātes. Šajā bukletā ir sniegta informācija par tās sastāvu, darbību un priekšsēdētāju. Tajā aprakstīta arī Eurosamitu loma. 

2015, 6 Lappuses, Brošūra/reklāmlapa