Padomes reglaments un komentāri par to

Ģenerālsekretariāts
Padomes reglaments – komentāri

Kā tiek sagatavots Padomes darbs? Kāda balsošanas kārtība tiek piemērota? Kādi ir publisko apspriežu noteikumi? Šajā praktiskajā rokasgrāmatā ir sniegtas atbildes uz šiem un daudziem citiem jautājumiem saistībā ar Padomes struktūru, tās darbu un lēmumu pieņemšanu. Tā jo īpaši ir adresēta delegātiem un Padomes rotējošām prezidentvalstīm, lai sniegtu informāciju par tiesisko vidi un palīdzētu sagatavoties prezidentūrai.
Papildus komentāriem brošūrā ir ietverts arī Eiropadomes un Padomes reglaments. Tā ir pieejama 23 ES valodās.

2016, 119 Lappuses, Brošētas grāmatas