Eiropadome – no 2014. gada decembra līdz 2016. gada aprīlim

Eiropadome
Eiropadome, 2014. gada decembris – 2016. gada aprīlis

No 2014. gada 1. decembra līdz 2016. gada 30. aprīlim Eiropadome saskārās ar būtiskām politiskām problēmām. Tās aptvēra vēl nepieredzētas patvēruma meklētāju un neatbilstīgu migrantu plūsmas, vajadzību rast jaunu regulējumu Grieķijai, attiecībā uz tās kā eurozonas dalībnieces nākotni, un Lielbritānijai - pirms plānotā referenduma par tās palikšanu vai izstāšanos no ES. Eiropas līderiem bija arī jāreaģē uz nopietniem gan iekšējās, gan ārējās drošības draudiem. Priekšsēdētājs Donalds Tusks (Donald Tusk) sniedz pārskatu par Eiropadomes darbu attiecīgajā pārskata periodā, un ziņojumā ir uzskaitīti vissvarīgākie politiskie lēmumi un paziņojumi.

2016, 82 Lappuses, Brošētas grāmatas