Parastās likumdošanas procedūras rokasgrāmata

Parastās likumdošanas procedūras rokasgrāmata

Šajā rokasgrāmatā ir izskaidrots viss, kas jums ir jāzina par pārskatīto parastās likumdošanas procedūru, un ir izklāstīti prezidentvalsts un Padomes Ģenerālsekretariāta attiecīgie uzdevumi. Tajā ir aprakstīti procedūras dažādie posmi – visi trīs lasījumu, saskaņošanas procedūra un trialogi. Tajā ir iekļauts arī relevanto juridisko pamatu saraksts, tabulas, kurās minētie posmi ir attēloti grafiski, un termiņi.

2016, 48 Lappuses, Brošētas grāmatas