Eiropas Savienība – fakti un skaitļi

ES padome
Fakti un skaitļi (atjaunināts izdevums)

Cik iedzīvotāju ir Itālijā? Kāda politiskā sistēma ir Lietuvā? Kā sauc Kipras galvaspilsētu?
Atbildes uz šiem un vēl daudziem jautājumiem atradīsiet bukleta "Eiropas Savienība – fakti un skaitļi" atjauninātajā izdevumā.
Bukletam ir ērts, neliels formāts, un tajā sniegta būtiska informācija par Eiropas Savienību, tās iestādēm, dalībvalstīm un kandidātvalstīm. Tajā ir fakti par oficiālajām valodām, valdību tīmekļa vietņu adreses un citas noderīgas uzziņas par katru valsti.
Izdevums ir pieejams 24 ES valodās.

2017, 88 Lappuses, Brošētas grāmatas