Stažēšanās Eiropas Savienības Padomē

Traineeships in the Council of the European Union

Vai jūs interesējaties par stažēšanos Padomes Ģenerālsekretariātā? Šajā brošūrā jūs atradīsiet visu jums nepieciešamo informāciju par stažēšanos, tostarp par atlases procedūru, stažēšanās ilgumu, kā arī kontaktpersonu sarakstu papildu jautājumiem.

2017, 2 Lappuses, Brošūra/reklāmlapa