Uz saturu
E-pasta ziņu abonēšana
  • Eurosamitu darba organizēšanas noteikumi

    Eurosamitu darba organizēšanas noteikumi

    Eurosamitu darba organizēšanas noteikumos ir apkopoti Eurosamitu sanāksmju norises pamatprincipi. Lai nodrošinātu sanāksmju pārredzamību un efektivitāti, šajā brošūrā ir aprakstīti noteikumi, ar kuriem reglamentē Eurosamitu organizēšanu, tostarp noteikumi attiecībā uz to sagatavošanu, darba kārtību, sastāvu vai paziņojumiem. Pieejama 22 valodās.

    46 Pages, E-grāmatas