Meklēšana nolīgumu un konvenciju datubāzē

Šajā datubāzē ir informācija par Eiropas Savienības nolīgumiem un konvencijām.

 Pieejamā informācija:

  • dokumenta nosaukums,
  • parakstīšanas datums un vieta,
  • spēkā stāšanās datums (ja ir jau stājies spēkā),
  • saite uz pilnu tekstu, kas publicēts "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī",
  • komentāri (piemēram, provizoriska piemērošana),
  • ziņas par ratifikāciju (katras puses paziņojuma datums).

 Lūdzam ņemt vērā, ka informācija datubāzē ir pieejama tikai angļu un franču valodā un meklēšanu var veikt, izmantojot tikai šīs abas valodas.

 

 

ES padome

Izvēlēties pusi no pušu saraksta

Izvēlēties nolīgumus pēc nosaukuma un/vai datuma

Meklēt pēc valodas
Meklēt pēc nosaukuma
Parakstīšanas datumi