Bijušais Eiropadomes priekšsēdētājs Hermanis Van Rompejs

Hermanis Van Rompejs (Herman Van Rompuy) bija pirmais pilna laika Eiropadomes priekšsēdētājs. Pirmo reizi viņš tika ievēlēts 2009. gada novembrī, tad ievēlēts uz otro pilnvaru termiņu no 2012. gada jūnija līdz 2014. gada novembrim. No 2014. gada 1. decembra viņu aizstāja Donalds Tusks. 

Personiskas pārdomas par Eiropadomes priekšsēdētāja lomu

Konferencē "Dove va l'Europa –"Stāvoklis Savienībā" Hermanis Van Rompejs dalījās pārdomās par savu pavadīto laiku Eiropadomes priekšsēdētāja amatā:

"Man šī iestāde bija tikpat nepazīstama kā ikvienam citam. Es tiku ievēlēts 2009. gada 19. novembrī. Es biju sagatavojis paziņojumu presei, kurā izvērsu kādu domu, kuru ir vērts citēt vēl joprojām.

Toreiz es teicu: "Sarunu rezultātā katrai valstij vajadzētu būt ieguvējai. [..] Būdams Eiropadomes priekšsēdētājs, es uzmanīgi uzklausīšu visus un panākšu to, lai mūsu apspriedes tiktu pārvērstas rezultātos, kas skar ikvienu."

Es teicu arī tā: "Ir daudz ticis spriests par to, kādam vajadzētu būt nākamajam priekšsēdētājam, taču ir tikai viens iespējamais variants – tādam, kurš īsteno dialogu, vienotību un rīcību.

Uzticēšanās izveide, pēc manām domām, ir, iespējams, vissvarīgākais Eiropadomes priekšsēdētāja uzdevums." 

Hermanis Van Rompejs

"Veidot uzticēšanos starp vadītājiem, starp iestādēm, starp valstīm – tas ir pamats politisko lēmumu pieņemšanai.

Jo īpaši, ja lēmumi ir sarežģīti un ja tie ir jāpieņem, pamatojoties uz vienprātību, kā tas parasti notiek Eiropadomes ietvaros. 

Kā var veidot uzticēšanos? Tiekoties ar cilvēkiem, uzklausot cilvēkus, ņemot vērā viņu viedokli.

Piemēram, es īpaši piestrādāju, lai visā savu pilnvaru termiņa laikā apmeklētu visus Eiropadomes locekļus katra galvaspilsētā – parasti reizi gadā. Sarunājoties ar prezidentiem un premjerministriem viņu ierastajā darba vidē, var gūt daudz labāku priekšstatu par to, kas viņiem ir tiešām svarīgs.

[..] Visi šie centieni veidot uzticēšanos ir atmaksājušies vajadzības un krīzes brīžos."

Šīs pārdomas ir fragments no runas:

Savā atvadu runā Eiropadomes locekļiem Hermanis Van Rompejs arī sacīja:

"Kopā mēs esam pierādījuši neiedomājamo – Savienība ar divdesmit astoņām valstīm ir spējīga darboties."

Hermanis Van Rompejs

"[..] Esmu centies darboties Eiropas interesēs, kas nav kaut kas abstrakts. Tas ir kas vairāk nekā 28 valstu intereses kopā, bet tas reizē arī ir šo interešu kopsumma. 

Mums ikreiz ir jāpanāk vienošanās ar 28 dalībniekiem. Ne vienmēr tas notiek uzreiz, un dažreiz pat nepieciešams mazliet pavilkt un pabikstīt." 

Hermanis Van Rompejs

Par Hermani Van Rompeju 

Pirms viņu pirmo reizi ievēlēja par priekšsēdētāju, viņš bija Beļģijas premjerministrs. Viņš ir kādreizējais ekonomists Beļģijas Nacionālajā bankā un savu politisko karjeru sāka 1973. gadā kā savas partijas jauniešu organizācijas nacionālais viceprezidents. 

Hermanis Van Rompejs ir ieguvis bakalaura grādu filozofijā un maģistra grādu praktiskajā ekonomikā Lēvenas Katoļu universitātē (KU Leuven).