Mēs izmantojam sīkdatnes ("cookies"), lai nodrošinātu jums vislabāko mūsu tīmekļa vietnes pārlūkošanu. Uzziniet vairāk par to, kā mēs izmantojam sīkdatnes un kā jūs varat mainīt savus iestatījumus.

Eiropadomes priekšsēdētājs Donalds Tusks

Sekojiet Donaldam Tuskam:

Uzmanības centrā

Ārkārtas Eurosamits par Grieķiju, 2015. gada 7. jūlijs

Priekšsēdētājs Donalds Tusks sasauc ārkārtas Eurosamitu, lai apspriestu stāvokli pēc referenduma Grieķijā.

17. divpusējais ES un Ķīnas samits, 2015. gada 29. jūnijs 

Priekšsēdētājs Tusks vadīja 17. divpusējo ES un Ķīnas samitu. Apspriedēs galvenā uzmanība tika pievērsta šādiem jautājumiem:

  • politiskajām un ekonomiskajām attiecībām starp ES un Ķīnu un ES un Ķīnas stratēģiskās programmas 2020. gadam nostiprināšanai,
  • globālām problēmām, piemēram, klimata pārmaiņām, un nolīgumam par taisnīgu un vērienīgu vienošanos klimata konferencē, kas notiks 2015. gada decembrī Parīzē,
  • ārpolitikas jautājumiem.

Eiropadome, 2015. gada 25. un 26. jūnijs

Eiropadomes sanāksmē 2015. gada 25. un 26. jūnijā galvenokārt apsprieda migrācijas jautājumus. Vadītāji koncentrējās uz pārcelšanas, pārmitināšanas un atgriešanas politiku. ES vadītāji vienojās par pasākumiem, ar kuriem palīdzēs 60 000 cilvēku.

ES vadītāji pievērsās arī šādiem jautājumiem:

  • drošības problēmas, ar kurām saskaras Eiropas Savienība,
  • Eiropas Drošības stratēģijas pārskatīšana.

Viņi pārrunāja pašreiz notiekošās sarunas ar Grieķiju un citus ekonomikas jautājumus.

Kopš 2014. gada 1. decembra Donalds Tusks vada Eiropadomi – iestādi, kura nosaka ES politisko virzienu un prioritātes. Viņš ir atbildīgs par šīs iestādes sanāksmju sagatavošanu un vadīšanu. Viņš arī nodrošina ES kopējās ārpolitikas un drošības politikas ārējo pārstāvību savā līmenī.