Donalda Tuska kabinets

Eiropadome

Kabineta vadītājs

 
Piotr Serafin
 • kabineta stratēģija, koordinācija un vadība
 • G7/G20

Kabineta vadītāja vietnieks

 
André Gillissen
 • stratēģiskais atbalsts kabineta vadītājam
 • Eiropadomes sanāksmju koordinēšana

Priekšsēdētāja vecākais padomdevējs politikas un komunikāciju jomā

 
Paweł Graś
 • attiecības ar Eiropas Parlamentu, valstu parlamentiem un politiskajām partijām

Horizontālo jautājumu grupa

 
Katarzyna Smyk

padomdevēja

 • horizontālo jautājumu koordinācija
 • priekšsēdētāja sarakste
 • cilvēkresursu pārvaldība
Paweł Karbownik

padomdevējs

 • stratēģiskās programmas plānošana
 • G7/G20

Ārpolitikas grupa

 
Riina Kionka

galvenā ārpolitikas padomdevēja

 • Ārpolitikas grupas vadība
 • ārējās politikas koordinācija
 • Eiropadomes plānošana ārlietu jautājumos
Carl Hartzell

vecākais padomdevējs

 • Krievija
 • Armēnija, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Gruzija, Moldova un Ukraina
 • Vidusāzija
 • Turcija
 • Eiropas valstis, kas nav Eiropas Savienībā
 • horizontālie jautājumi Austrumu partnerībā

Zuzana Michalcová Šutiaková

padomdevēja

 • Latīņamerikas un Karību jūras reģiona valstis
 • Rietumbalkāni
 • drošība, krīžu pārvarēšana un aizsardzība
 • paplašināšanās
 • cilvēktiesības
 • ANO, EDSO, Eiropas Padome
Leila Brahimi

padomdevēja

 • Tuvie Austrumi un Ziemeļāfrika
 • Subsahāras Āfrika
 • horizontālie jautājumi Eiropas kaimiņattiecību politikā
 • attīstība
 • ārējie aspekti terorisma apkarošanas un migrācijas jomā

Alina Butuliga

 padomdevēja

 • Āzijas un Klusā okeāna reģiona valstis
 • tirdzniecība

Ekonomikas grupa

 
João Nogueira Martins

galvenais ekonomikas padomdevējs

 • Ekonomikas grupas vadība
 • ekonomikas un monetārie jautājumi, tostarp G7/G8 un G20
Alfredo Panarella

vecākais padomdevējs

 • konkurētspēja, investīcijas un izaugsme
 • finanšu sektors (tostarp banku savienība)
 • iekšējais tirgus
Christina Jordan

padomdevēja

 • ekonomiskā un monetārā savienība
 • nodarbinātība un sociālās lietas
 • nodokļi
Wouter Coussens

padomdevējs

 • Eiropas pusgads un makroekonomikas uzraudzības procedūras
 • norises makroekonomikā (pasaulē, ES un eurozonā)
 • ārpolitika: ASV un Kanāda

Enerģētikas savienība

 
Łukasz Koliński

īpašais padomdevējs Enerģētikas savienības jautājumos

 • Enerģētikas savienība
 • klimats
 • daudzgadu finanšu shēma un gada budžets
Preses un komunikācijas grupa

 

Preben Aamann

priekšsēdētāja runaspersona

 • Preses un komunikācijas grupas koordinācija
Hugo Brady

priekšsēdētāja runu rakstītājs

 • runas, raksti
 • ideju laboratorijas
Beata Turska

padomdevēja

 • runas, raksti
Privātais birojs

 

Łukasz Broniewski

privātā biroja vadītājs – padomdevējs

 • priekšsēdētāja apmeklējumu, samitu un braucienu pārvaldība
 • attiecības ar uzņēmējiem un sociālajiem partneriem, Reģionu komiteju un Ekonomikas un sociālo lietu komiteju
Stefan Smith

priekšsēdētāja personīgais asistents

 • priekšsēdētāja darba kārtība un atbalsts priekšsēdētājam
 • priekšsēdētāja personīgā sarakste

Emilia Surowska

padomdevēja

 • protokols
 • administrācija, samitu vadība, priekšsēdētāja vizītes un braucieni
 • koordinators sadarbībai protokola un drošības jautājumos
Tiina Kytola
 • priekšsēdētāja sarakste
 • ienākošā un izejošā pasta reģistrācija
 • arhivēšana

Kabineta sekretariāts

 
Renata Tobiasz

kabineta vadītāja un Horizontālo jautājumu grupas personīgā asistente

Pilar Chaves

kabineta vadītāja vietnieka personīgā asistente

Miriam Cunill Rafael

galvenās ārpolitikas padomdevējas asistente

Helena Hadjiyanni

Ārpolitikas grupas asistente

Iveta Hincova

Ārpolitikas grupas asistente

Sabina Bengtsson

galvenā ekonomikas padomdevēja un īpašā padomdevēja Enerģētikas savienības jautājumos asistente

Anita Gebruers

Ekonomikas grupas asistente
Cécile Monin

Preses un komunikācijas grupas asistente

Andrés Mola Arizo

Preses un komunikācijas grupas asistente

Louisa Pincott

(grūtniecības un dzemdību atvaļinājumā)

Arja Pukkinen administratīvā asistente – cilvēkresursi un apmācība (COFO)