Donalda Tuska Kabinets

Eiropadome

Kabineta vadītājs

 
Pjotrs Serafins (Piotr Serafin)
 • Kabineta stratēģija, koordinācija un vadība
 • G7 /G20

Kabineta vadītāja vietnieks

 
Andrē Gilisens (André Gillissen)
 • stratēģiskais atbalsts Kabineta vadītājam
 • Eiropadomes sanāksmju koordinēšana

Priekšsēdētāja vecākais padomdevējs politikas un komunikāciju jomā

 
Pavels Grašs (Paweł Graś)
 • attiecības ar Eiropas Parlamentu, valstu parlamentiem un politiskajām partijām

Horizontālo jautājumu grupa

 
Katažina Smika (Katarzyna Smyk)

Padomdevēja

 • horizontālo jautājumu koordinācija
 • priekšsēdētāja sarakste
 • cilvēkresursu pārvaldība
Pavels Karbovņiks (Paweł Karbownik)

Padomdevēja

 • stratēģiskās programmas plānošana
 • G7/G20

Ārpolitikas grupa

 
Rīna Kionka (Riina Kionka)

Galvenā ārpolitikas padomdevēja

 • Ārpolitikas grupas vadība
 • ārējās politikas koordinācija
 • Eiropadomes plānošana ārlietu jautājumos
Karls Harcels (Carl Hartzell)

Vecākais padomdevējs

 • Krievija
 • Armēnija, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Gruzija, Moldova un Ukraina
 • Vidusāzija
 • Turcija
 • Eiropas valstis, kas nav Eiropas Savienībā
 • horizontālie jautājumi Austrumu partnerībā

Zuzana Mihalcova Šutakova (Zuzana Michalcová Šutiaková)

Padomdevēja

 • Latīņamerikas un Karību jūras reģiona valstis
 • Rietumbalkāni
 • drošība, krīžu pārvarēšana un aizsardzība
 • paplašināšanās
 • cilvēktiesības
 • ANO, EDSO, Eiropas Padome
Leila Brahimi (Leila Brahimi)

Padomdevēja

 • Tuvie Austrumi un Ziemeļāfrika
 • Subsahāras Āfrika
 • horizontālie jautājumi Eiropas kaimiņattiecību politikā
 • attīstība
 • ārējie aspekti terorisma apkarošanas un migrācijas jomā

Alina Butuliga (Alina Butuliga)

 Padomdevēja

 • Āzijas un Klusā okeāna reģiona valstis
 • Tirdzniecība

Ekonomikas grupa

 
Žuau Nogeira Martinšs (João Nogueira Martins)

Galvenais ekonomikas padomdevējs

 • Ekonomikas grupas vadība
 • ekonomikas un monetārie jautājumi, tostarp G7/G8 un G20
Alfredo Panarella (Alfredo Panarella)

Vecākais padomdevējs

 • konkurētspēja, investīcijas un izaugsme
 • finanšu sektors (tostarp banku savienība)
 • iekšējais tirgus
Kristina Jordana (Christina Jordan)

Padomdevēja

 • ekonomiskā un monetārā savienība
 • nodarbinātība un sociālās lietas
 • nodokļi
Vuters Kusens (Wouter Coussens)

Padomdevēja

 • Eiropas pusgads un makroekonomikas uzraudzības procedūras
 • norises makroekonomikā (pasaulē, ES un eurozonā)
 • ārpolitika: ASV un Kanāda

Enerģētikas savienība

 
Lukašs Koļiņskis (Łukasz Koliński)

Īpašais padomdevējs Enerģētikas savienības jautājumos

 • Enerģētikas savienība
 • klimats
 • daudzgadu finanšu shēma un gada budžets
Preses un komunikācijas grupa

 

Prebens Āmanis (Preben Aamann)

Priekšsēdētāja runaspersona

 • Preses un komunikācijas grupas koordinācija
Hugo Breidijs (Hugo Brady)

Priekšsēdētāja runu rakstītājs

 • runas, raksti
 • ideju laboratorijas
Beata Turska (Beata Turska)

Padomdevēja

 • runas, raksti
Privātais birojs

 

Lukašs Broņevskis (Łukasz Broniewski)

Privātā biroja vadītājs – padomdevējs

 • priekšsēdētāja apmeklējumu, samitu un braucienu pārvaldība
 • attiecības ar uzņēmējiem un sociālajiem partneriem, Reģionu komiteju un Ekonomikas un sociālo lietu komiteju
Stefans Smits (Stefan Smith)

Priekšsēdētāja personīgais asistents

 • priekšsēdētāja darba kārtība un atbalsts priekšsēdētājam
 • priekšsēdētāja personīgā sarakste

Emīlija Surovska (Emilia Surowska)

Padomdevēja

 • protokols
 • administrācija, samitu vadība, priekšsēdētāja vizītes un braucieni
 • koordinators sadarbībai protokola un drošības jautājumos
Tīna Kitola (Tiina Kytola)
 • priekšsēdētāja sarakste
 • ienākošā un izejošā pasta reģistrācija
 • arhivēšana

Kabineta sekretariāts

 
Renata Tobiaša (Renata Tobiasz)

Kabineta vadītāja un Horizontālo jautājumu grupas personīgā asistente

Pilāra Čavesa (Pilar Chaves)

Kabineta vadītāja vietnieka personīgā asistente

Mirjama Kunila Rafaela (Miriam Cunill Rafael)

Galvenās ārpolitikas padomdevējas asistente

Helēna Hadžijanni (Helena Hadjiyanni)

Ārpolitikas grupas asistente

Iveta Hincova (Iveta Hincova)

Ārpolitikas grupas asistente

Sabina Bengtsone (Sabina Bengtsson)

Galvenā ekonomikas padomdevēja un īpašā padomdevēja Enerģētikas savienības jautājumos asistente

Anita Gebrīersa (Anita Gebruers)

Ekonomikas grupas asistente
Sesila Monina (Cécile Monin)

Preses un komunikācijas grupas asistente

Ilona Cakule

Preses un komunikācijas grupas asistente

Luīza Pinkota (Louisa Pincott)

Administratīvā asistente – cilvēkresursi un apmācība (COFO)