Iestādes politika

Personas datu aizsardzība

ES Padome un tās Ģenerālsekretariāts stingri ievēro personas datu aizsardzības noteikumus. Datu aizsardzības inspektors nodrošina šo noteikumu pareizu piemērošanu.

Pārredzamība

Ievērojot pārredzamības noteikumus, ES iestādes strādā cik vien iespējams atklāti un pēc iespējas tuvāk pilsoņiem. Padomē sanākušie ministri veic likumdošanas darbu atklāti, un pilsoņiem ir tiesības pieprasīt piekļuvi Padomes dokumentiem.

Vides pārvaldība

Ģenerālsekretariāts strādā, lai samazinātu šo ietekmi un aizsargātu vidi. Ģenerālsekretariāts ir izstrādājis vides pārvaldības programmu, ko piemēro visām savām darbībām, kuras tiek veiktas tā izmantotajās ēkās Briselē.

Vizuālā identitāte

"Padomes saimes" vizuālās identitātes pamatā ir kopējs logotips. Tajā attēlots Eiropas karogs un Europa ēka, simbolizējot vienotību, nepārtrauktību un daudzveidību.

Daudzvalodība

Padome un Eiropadome strādā 24 oficiālajās ES valodās. Visiem ES pilsoņiem ir tiesības rakstīt Eiropadomei un Padomei jebkurā no oficiālajām valodām.

Klasificētas informācijas aizsardzība

Padomei ir visaptveroša drošības sistēma ES klasificētas informācijas aizsardzībai. Šo sistēmu piemēro Padomei, tās Ģenerālsekretariātam un dalībvalstīm.