Vizuālā identitāte

Ģenerālsekretariāts

"Padomes saimes" – Eiropadomes, Eiropas Savienības Padomes, Eurosamita, Eurogrupas un Padomes Ģenerālsekretariāta – vizuālā identitāte ir izveidota, balstoties uz kopīgu logotipu.

Tajā redzams Eiropas karogs un Europa ēka, kurā no 2016. gada strādās gan Eiropadome, gan Padome. Izmantojot ēkas attēlu, Padome ir saskaņojusi savu vizuālo identitāti ar citām galvenajām ES iestādēm, kuru logotipos ir ietvertas arhitektoniskas iezīmes.

Tāpat kā pati ēka, logotips simbolizē vienotību, nepārtrauktību, daudzveidību, sirdi un gaismu.

Trešās personas var izmantot logotipu tā oriģinālajā dizainā tikai ar iepriekšēju atļauju.

Atļaujas saņemšana logotipa izmantošanai un sīkāka informācija par grafiskajiem raksturlielumiem:

Nosūtīt e-pastu