Paziņojums par vakanci

Ģenerālsekretariāts

Izmeklējošais ārsts (pagaidu darbinieks – AD9) – Padomes A ģenerāldirektorāts, Veselības aprūpes un sociālie pakalpojumi – Prombūtne medicīnisku iemeslu dēļ

Atsauce: CONS/TA-AD/132

Eiropas Savienības Padomes Ģenerālsekretariāts (PĢS) meklē atbildīgu un pieredzējušu izmeklējošo ārstu ar labām komunikācijas prasmēm franču un angļu valodā, problēmu risināšanas prasmēm un izcilām spriešanas spējām krīzes situācijās.

Mēs darbam dinamiskā un daudzvalodīgā vidē piedāvājam pagaidu līgumu ar maksimālo termiņu 4 gadi, kuru, iespējams, varēs pagarināt.

Darba uzdevumi cita starpā ir šādi:

  • īstenot medicīniskās apskates politiku,
  • palīdzēt attīstīt PĢS politiku attiecīgajās jomās,
  • palīdzēt personālam atgriezties darbā pēc slimības atvaļinājuma.

Vieta

Brisele, Beļģija

Pieteikumi

Lai iesniegtu pieteikumu, aicinām iepazīties ar turpmāk minēto detalizēto paziņojumu par vakanci un atlases kritērijiem.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2017. gada 24. oktobris plkst. 12.00 (pusdienlaiks) pēc Briseles laika.