Mēs izmantojam sīkdatnes ("cookies"), lai nodrošinātu jums vislabāko mūsu tīmekļa vietnes pārlūkošanu. Uzziniet vairāk par to, kā mēs izmantojam sīkdatnes un kā jūs varat mainīt savus iestatījumus.

Stažēšanās Ģenerālsekretariātā

Ģenerālsekretariāts

Kontaktinformācija

Lai saņemtu plašāku informāciju, varat sazināties ar Stažēšanās biroju.

Dažādi stažēšanās veidi

1. Apmaksāta stažēšanās

Padomes Ģenerālsekretariāts ik gadus piedāvā aptuveni 100 apmaksātas stažēšanās vietas ES dalībvalstu valstspiederīgajiem, kas beiguši vismaz pirmo universitātes studiju posmu un kas ir saņēmuši sertifikātu par iegūto grādu.

Stažēšanās notiek divos dažādos laikposmos, un katrs no tiem ilgst 5 mēnešus:

  • no 1. februāra līdz 30. jūnijam,
  • no 1. septembra līdz 31. janvārim.

2. Obligāta neapmaksāta stažēšanās

Padomes Ģenerālsekretariāts ik gadus piedāvā aptuveni 20 neapmaksātas stažēšanās vietas. Šī stažēšanās ir paredzēta universitātes trešā, ceturtā vai piektā kursa studentiem, kam stažēšanās posms ir obligāts studiju elements.

Stažēšanās notiek divos dažādos laikposmos, un katrs no tiem ilgst 1 līdz 5 mēnešus:

  • no 1. februāra līdz 30. jūnijam,
  • no 1. septembra līdz 31. janvārim.

3. Valstu ierēdņu stažēšanās

Šī programma ir domāta ES dalībvalstu vai kandidātvalstu ministriju ierēdņiem, valsts vai reģionālo aģentūru ierēdņiem un diplomātiskajam korpusam.

Valstu ierēdņus, kas stažējas Padomes Ģenerālsekretariātā, nodarbina un algo attiecīgās valsts pārvaldes iestādes.

Kas var pieteikties?

Valstspiederība

Uz stažēšanos Padomes Ģenerālsekretariātā var pretendēt:

  • ES pilsoņi
  • to kandidātvalstu pilsoņi, kuras ir pabeigušas sarunas par pievienošanos ES.

Viņiem ir jābūt nesen absolvējušiem universitāti vai līdzvērtīgu augstākās izglītības iestādi.

To valstu pilsoņi, ar kurām pašlaik notiek pievienošanās sarunas, var piedalīties tikai valstu ierēdņu stažēšanās programmā.

Valodas

Ir ļoti labi jāprot franču vai angļu valoda, jo tās ir galvenās darba valodas Padomes Ģenerālsekretariātā.

Specializācija

Lielākā daļa pieteikumu iesniedzēju pašlaik ir kandidāti, kas specializējušies tieslietās, politikas zinātnē, starptautiskajās attiecībās, ES lietās un ekonomikā.

PĢS meklē arī stažierus, kam ir kvalifikācija citās jomās, piemēram:

tulkošanas, cilvēkresursu vadības, komunikācijas, izglītības, datorzinātnes, grafiskā dizaina, multimediju, lauksaimniecības tehnoloģiju, bioķīmijas inženierijas, veselības un pārtikas nekaitīguma, energovadības, vides, kosmiskās aviācijas inženierijas jomā.

Kas nevar pieteikties

Pieteikumus nepieņems no personām, kas jau ir piedalījušās vairāk nekā 8 nedēļu ilgā stažēšanās programmā (apmaksātā vai neapmaksātā) kādā no ES iestādēm vai struktūrām.