Pieteikties stažēšanās programmai

Ģenerālsekretariāts

Pieteikšanās apmaksātas stažēšanās programmai 2018. gadā

Pieteikšanās laikposms apmaksātas stažēšanās programmām 2018. gada pirmajam laikposmam ir beidzies. Jūs joprojām varat piekļūt savam pieteikumam.

Pirmais stažēšanās laikposms: no 2018. gada 1. februāra līdz 30. jūnijam

  •  pieteikšanās no 2017. gada 11. septembra līdz 16. oktobrim

Ar kandidātiem, kas izraudzīti pirmajam stažēšanās laikposmam, sazināsies ne vēlāk kā 2017. gada decembrī.

Otrais stažēšanās laikposms: no 2018. gada 1. septembra līdz 2019. gada 31. janvārim

  • pieteikšanās no 2018. gada 15. janvāra (12.00 pusdienlaiks, Griničas laiks + 1 stunda) līdz 15. martam (12.00 pusdienlaiks, Griničas laiks + 1 stunda)

Ar kandidātiem, kas izraudzīti otrajam stažēšanās laikposmam, sazināsies ne agrāk kā 2018. gada martā.

Padome saņem ļoti daudz pieteikumu. Lai nepārslogotu sistēmu, negaidiet līdz pēdējai dienai un pieteikumu iesniedziet laikus.

Pieteikuma veidlapa ir pieejama franču un angļu valodā. Lai pieteiktos, jums ir ļoti labi jāprot viena no abām minētajām valodām.

Pieteikšanās obligātas neapmaksātas stažēšanās programmām 2018. gadā

Pirmais stažēšanās laikposms: no 2018. gada 1. februāra līdz 30. jūnijam

  •  pieteikuma iesniegšanas termiņš ir 2017. gada 1. oktobris

Otrais stažēšanās laikposms: no 2018. gada 1. septembra līdz 2019. gada 31. janvārim

  • pieteikuma iesniegšanas termiņš ir 2018. gada 1. aprīlis

Pieteikuma veidlapa ir pieejama franču un angļu valodā. Lai pieteiktos, jums ir ļoti labi jāprot viena no abām minētajām valodām.

Kontaktinformācija

Lai saņemtu plašāku informāciju, varat sazināties ar Stažēšanās biroju.