Uz saturu
E-pasta ziņu abonēšana

Stažēšanās

Pārskats

Ģenerālsekretariāts piedāvā stažēšanās iespējas studentiem, augstskolu beidzējiem un valstu ierēdņiem

Pieteikšanās kārtība

Katram stažēšanās veidam ir sava pieteikšanās kārtība.

Pieteikties

Pieteikšanās apmaksātas stažēšanās programmai 2018. gadā ir beigusies. Pieteikšanās nākamajam laikposmam sāksies 2018. gada 15. janvārī.

Bieži uzdotie jautājumi

Uzzināt vairāk par pieteikšanos uz stažēšanos Padomē, par atlases procedūru un vispārējiem noteikumiem attiecībā uz stažieriem.

Pieteikšanās 2018. gada stažēšanās programmas pirmajam laikposmam ir beigusies. Jūs joprojām varat piekļūt savam pieteikumam.

1. Apmaksāta stažēšanās

Pieteikšanās 2018. gada stažēšanās programmas pirmajam laikposmam ir noslēgusies. Jūs varēsiet pieteikties 2018. gada otrajam stažēšanās laikposmam, kad būs sākusies pieteikšanās. Pieteikumi ir jāiesniedz tiešsaistē.

 • pieteikties no 2018. gada 15. janvāra (12.00 pusdienlaiks) līdz 15. martam (12.00 pusdienlaiks) – otrajam stažēšanās laikposmam (2018. gada 1. septembris – 2019. gada 31. janvāris)

Jūsu dokumentācijā norādītā adrese

Visā sarakstē tiks izmantota jūsu elektroniskajā profilā norādītā adrese. Adreses maiņas gadījumā noteikti atjauniniet savu elektronisko profilu. Minēto adresi izmantos gan stažēšanās piedāvājuma nosūtīšanai, gan jūsu dokumentu administratīvai apstrādei, un to uzskatīs par vietu, no kuras tiekat pieņemts darbā.

Stažēšanās biroja e-pasta sūtījumi bieži vien nonāk Gmail, Hotmail un dažādu citu e-pasta kontu surogātpasta mapē. Regulāri pārbaudiet surogātpasta mapi, vai tajā nav ziņojumu, kuri sūtīti no "bureau de stages" (stages@consilium.europa.eu). Vēl pieteikuma veidlapā lūdzam norādīt kontakttālruņa numuru, lai mēs vajadzības gadījumā ar jums varētu sazināties.

Atlases procedūra

Ar pirmajam stažēšanās laikposmam atlasītajiem kandidātiem sazināsies ne vēlāk kā decembrī, ar otrajam stažēšanās laikposmam atlasītajiem kandidātiem – vēlākais maijā.

Izraudzītie kandidāti

Ja tiksiet izraudzīts, jūs lūgs iesniegt šādus apliecinošus dokumentus:

 • salasāma pases vai personas apliecības kopija,
 • diplomu vai oficiālu sertifikātu kopijas,
 • vajadzības gadījumā jūsu profesionālās pieredzes apliecinājums un pieteikuma veidlapā norādīto valodu prasmes pierādījums vai apliecinājums.

Visus citus fakultatīvus dokumentus, ko vēlaties pievienot stažēšanās pieteikumam, piemēram, atsauksmes, var nosūtīt kopā ar apliecinošajiem dokumentiem.

Apliecinoši dokumenti nav jāsūta, iesniedzot pieteikumu tiešsaistē. Tos jums lūgs iesniegt, ja saņemsiet stažēšanās piedāvājumu. Uz stažēšanos varēsiet pretendēt tikai tad, ja būsiet iesniedzis visus vajadzīgos dokumentus. Jums būs jānodrošina pierādījumi visai pieteikuma veidlapā norādītajai informācijai (izglītība, darba pieredze, valodu prasmes). Tāpēc pieteikuma veidlapā norādiet tikai tādu informāciju, kurai jums ir apliecinoši dokumenti.

Saglabājiet visu Stažēšanās birojam nosūtīto dokumentu kopijas. Nesūtiet izglītības diplomu oriģinālus.

Izraudzītie kandidāti uz e-pastu saņems piedāvājumu, kurā būs norādīts stažēšanās laikposms un nodaļa, uz kuru kandidāts tiks norīkots. Kad kandidāts piedāvājumu būs pieņēmis, Stažēšanās birojs viņam nosūtīs stažēšanās līgumu.

Neizraudzītie kandidāti

Padomes Ģenerālsekretariāts ik gadu saņem aptuveni 4000 pieteikumu apmaksātas stažēšanās programmai. Pieejamas diemžēl ir tikai 100 stažēšanās vietas.

Neizraudzītos kandidātus informēs pa e-pastu vai ar to EPSO konta starpniecību 2018. gada janvāra beigās (attiecībā uz stažēšanos, kas sākas februārī) un 2018. gada jūnija beigās (attiecībā uz stažēšanos, kas sākas septembrī).

Ja jūs neesat izraudzīts, varēsiet pieteikties atkārtoti nākamajā stažieru atlases reizē.

2. Obligāta neapmaksāta stažēšanās

Šī stažēšanās ir paredzēta universitātes trešā, ceturtā vai piektā kursa studentiem, kam stažēšanās posms ir obligāts studiju elements. Pieteikties var arī studenti, kuriem ir jāveic pētījumi disertācijas izstrādei vai doktora grāda iegūšanai.

Pieteikumi obligātajai stažēšanās programmai ir jāiesniedz, ievērojot šādus termiņus:

 • stažēšanās no 1. februāra līdz 30. jūnijam – pieteikumu iesniegšanas termiņš ir iepriekšējā gada 1. oktobris; atlases procedūra notiek no oktobra līdz decembrim;
 • stažēšanās no 1. septembra līdz 31. janvārim – pieteikumu iesniegšanas termiņš ir tā paša gada 1. aprīlis; atlases procedūra notiek no aprīļa līdz jūnijam.

Ja tiksiet izraudzīts, ar jums parakstīs stažēšanās nolīgumu. Nekādi citi līgumi vai vienošanās (piemēram, ar jūsu universitāti) netiks parakstīti.

Pieteikšanās

Pieteikumi obligātajai neapmaksātas stažēšanās programmai ir jāiesniedz pa e-pastu un tajos ir jāiekļauj:

 • aizpildīta pieteikuma veidlapa,
 • oficiāls apliecinājums no jūsu izglītības iestādes, kur apstiprināts, ka stažēšanās jums ir vajadzīga, jo tā ir daļa no jūsu studijām, lai iegūtu profesiju, vai tāpēc, ka jums ir jāveic pētījumi diplomdarbam vai doktora grāda iegūšanai.

Apliecinošos dokumentus nav jāsūta kopā ar pieteikuma veidlapu. Tos jums lūgs iesniegt, ja saņemsiet stažēšanās piedāvājumu. Uz stažēšanos varēsiet pretendēt tikai tad, ja būsiet iesniedzis visus vajadzīgos dokumentus. Ja tiksiet izraudzīts, jums būs jānodrošina pierādījumi visai pieteikuma veidlapā norādītajai informācijai (t. i., izglītība, darba pieredze, valodu prasmes). Tāpēc pieteikuma veidlapā norādiet tikai tādu informāciju, kurai jums ir apliecinoši dokumenti. Pieteikumam varat pievienot arī papildu apliecinošus dokumentus, piemēram, atsauksmes.

Pieteikuma veidlapa – obligāta neapmaksāta stažēšanās.

Visi pieteikuma dokumenti jums jānosūta pa e-pastu ar pieteikuma veidlapu un jūsu universitātes apliecinājumu PDF formātā:
Nosūtīt pieteikumu

Jūsu dokumentācijā norādītā adrese

Visā sarakstē tiks izmantota jūsu pieteikuma veidlapā norādītā adrese. Par adreses maiņu noteikti pa e-pastu informējiet Stažēšanās biroju. Minēto adresi izmantos gan stažēšanās piedāvājuma nosūtīšanai, gan jūsu dokumentu administratīvai apstrādei, un to uzskatīs par vietu, no kuras tiekat pieņemts darbā.

Izraudzītie kandidāti

Ja būsiet viens no izraudzītajiem kandidātiem, jūs saņemsiet piedāvājumu pa e-pastu. Tajā būs norādīts stažēšanās laiks un vieta, kur strādāsiet. Lai gūtu apstiprinājumu pieteikuma veidlapā minētajai informācijai, jums lūgs iesniegt šādus dokumentus:

 • salasāma pases vai personas apliecības kopija,
 • (vajadzības gadījumā) diplomu vai oficiālu sertifikātu kopijas,
 • (vajadzības gadījumā) darba pieredzes apliecinājums,
 • pieteikuma veidlapā norādīto valodu prasmes pierādījums vai apliecinājums.

Saglabājiet visu Stažēšanās birojam nosūtīto dokumentu kopijas. Nesūtiet izglītības diplomu oriģinālus.

Pēc apliecinošo dokumentu pārbaudes Stažēšanās birojs jums parakstīšanai nosūtīs stažēšanās nolīgumu. Nekādi citi līgumi vai vienošanās (piemēram, ar jūsu universitāti) netiks parakstīti.

Neizraudzītie kandidāti

Ja netikāt izraudzīti programmai, jūs par to informēs pa e-pastu pēc tam, kad būs beigusies atlases procedūra. Jūs varat atkārtoti pieteikties nākamajā stažieru pieteikšanās laikposmā.

3. Valsts administrācijas skolu studentu stažēšanās

Padomes Cilvēkresursu dienesta direktoram ir jāsaņem pieteikums no kandidāta valsts administrācijas skolas.

Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar Stažēšanās biroju.

Kontaktinformācija

Lai saņemtu plašāku informāciju, varat sazināties ar Stažēšanās biroju.

2017. gada rudens stažieru kopīgais foto
2017. gada rudens stažieru kopīgais foto