Iepirkums Ģenerālsekretariātā

Kas var pieteikties?

Piedalīties var:

 • Eiropas Savienībā reģistrēti ekonomikas dalībnieki,
 • visi ES pilsoņi,
 • ekonomikas dalībnieki no valsts, kas nav ES dalībvalsts, bet kurai ar ES ir nolīgums par publiskā iepirkuma tirgu atvēršanu.

Lai iesniegtu piedāvājumu, ekonomikas dalībniekiem ir jāatbilst šādām prasībām:

 • tie nav bankrotējuši;
 • tie nav vainīgi smagā pārkāpumā saistībā ar profesionālo darbību;
 • tie ir izpildījuši saistības attiecībā uz nodokļu nomaksu un sociālā nodrošinājuma iemaksu veikšanu;
 • tie nav notiesāti par krāpšanos, korupciju, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, bērnu darba izmantošanu, līdzdalību noziedzīgā grupējumā vai par jebkādu citu nelikumīgu darbību, kas kaitē ES finanšu interesēm;
 • tie nav sagrozījuši informāciju krāpnieciskos nolūkos vai nolaidības rezultātā;
 • tie nav izslēgti no iepirkuma.

Attiecībā uz iepirkuma procedūrām ES iestādes bieži lieto apzīmējumu "uzaicinājumi". Šis termins ietver:

 • uzaicinājumus iesniegt piedāvājumus ("Oficiālajā Vēstnesī" publicēti līguma paziņojumi),
 • uzaicinājumus izteikt ieinteresētību attiecībā uz piegāžu, pakalpojumu un būvdarbu līgumiem.

Iepirkuma procedūras izvēle un izsludināšanas prasības ir atkarīgas no paredzamās līguma vērtības.

Līgumi, kuru vērtība pārsniedz € 135 000

Līguma paziņojumi uzaicinājumiem, kuru vērtība pārsniedz € 135 000, tiek publicēti "Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša" S sērijā, un ar tiem var iepazīties tiešsaistē ES TED datubāzē.

Iepirkuma procedūras dokumenti un cita informācija par aktuālajiem uzaicinājumiem ir pieejama TED vietnes sadaļā "eTendering".

Lai Jums būtu pieejamas visas tās funkcijas, iesakām šajā tīmekļa vietnē reģistrēties.

Līgumi vērtībā no € 15 000 līdz € 135 000

Uzaicinājumi iesniegt piedāvājumus attiecībā uz līgumiem, kuru vērtība ir no € 15 000 līdz € 135 000, tiek izsludināti šīs tīmekļa lapas sadaļā "Pašreiz notiekošie konkursi".

Ja vēlaties saņemt plašāku informāciju, sazinieties ar paziņojumā par uzaicinājumu norādīto kontaktpersonu.

Līgumi, kuru vērtība ir mazāka par € 15 000

Tiesības slēgt līgumus, kuru vērtība nepārsniedz € 15 000, var piešķirt sarunu procedūrā, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu. Šādas iespējas netiek izsludinātas, taču, ja tirgū esat pamanāms, iespējams, ka jūs uzaicina iesniegt piedāvājumu šāda tipa līgumam.

Obligātas veidlapas, lai piedalītos Ģenerālsekretariāta iepirkuma procedūrās

Lai piedalītos Ģenerālsekretariāta iepirkuma procedūrās, Jums ir jāaizpilda juridiskā statusa veidlapa un finansiālās identifikācijas veidlapa, lai mums būtu pieejami Jūsu uzņēmuma un bankas konta dati.