Vēsture

Filma "No sarunām pie kamīna līdz svarīgāko lēmumu pieņemšanai"

Šajā dokumentālajā filmā atainota Eiropadomes vēsture no dibināšanas līdz mūsdienām. Tajā parādīti nozīmīgi notikumi, kas pagājušajos gadu desmitos ietekmējuši to, kā ES līderi pieņem lēmumus.
Stāstītāja lomā filmā ir cilvēki, kas pieredzējuši, kā Eiropadome pārtop par lēmumu pieņemšanas centru, kāda tā ir šobrīd.

Uzziniet vairāk par notikumiem un līgumiem, kas ir ietekmējuši Eiropadomes, ES Padomes, Eurogrupas un Eurosamita lomu.

2008

12. oktobris

Tiek izveidots Eurosamits 

Francijas prezidents Nikolā Sarkozī (Nicolas Sarkozy) ierosina rīkot eurozonas valstu vai to valdību vadītāju regulāru tikšanos. Pirmā sanāksme notiek 2008. gada 12. oktobrī. Nākamās samita sanāksmes notiek 2010. gada maijā, 2011. gada martā, jūlijā un oktobrī Briselē.

Eurosamita sanāksmes palīdz koordinēt eurozonas ekonomikas politiku, un tajās piedalās arī Eurosamita priekšsēdētājs un Eiropas Komisijas priekšsēdētājs. 

2012

1. un 2. marts

Līgums par stabilitāti, koordināciju un pārvaldību ekonomiskajā un monetārajā savienībā

Eiropadomes sanāksmē 2012. gada 1. un 2. martā 25 Eiropas valstu vadītāji paraksta Līgumu par stabilitāti, koordināciju un pārvaldību ekonomiskajā un monetārajā savienībā (LSKP).  

Līgums stājas spēkā 2013. gada 1. janvārī, un ar to oficiāli izveido Eurosamitu. Eurosamita rīkošana un tā priekšsēdētāja funkcijas ir izklāstītas līguma 12. pantā.

2013

14. marts

Eurosamita reglaments

Eurosamita pirmā sanāksme, kopš stājies spēkā Līgums par stabilitāti, koordināciju un pārvaldību ekonomiskajā un monetārajā savienībā (LSKP), notiek 2013. gada 14. martā. Šajā sanāksmē pieņem noteikumus par Eurosamita sanāksmju rīkošanu.

2015

22. jūnijs

Ārkārtas Eurosamits par Grieķiju

ES vadītāji tikās 2015. gada 22. jūnijā, lai apmainītos viedokļiem par Grieķiju Eurosamita priekšsēdētājs Donalds Tusks (Donald Tusk) sacīja, ka jaunākie priekšlikumi, ko iesniegusi Grieķijas valdība, ir pozitīvs solis uz priekšu, taču ES iestādēm tie vēl ir jāizvērtē.

12. jūlijs

Eurozonas valstu vadītāji panāk vienošanos par Grieķiju

Viņi ir gatavi sākt sarunas par Eiropas Stabilizācijas mehānisma (ESM) finansiālās palīdzības programmu Grieķijai, taču vienošanās vispirms ir jāapstiprina Grieķijas parlamentam un citu valstu parlamentiem. Pēc procedūrām valstīs Eurogrupa turpinās sarunas.