Vēsture

Filma "No sarunām pie kamīna līdz svarīgāko lēmumu pieņemšanai"

Šajā dokumentālajā filmā atainota Eiropadomes vēsture no dibināšanas līdz mūsdienām. Tajā parādīti nozīmīgi notikumi, kas pagājušajos gadu desmitos ietekmējuši to, kā ES līderi pieņem lēmumus.
Stāstītāja lomā filmā ir cilvēki, kas pieredzējuši, kā Eiropadome pārtop par lēmumu pieņemšanas centru, kāda tā ir šobrīd.

Uzziniet vairāk par notikumiem un līgumiem, kas ir ietekmējuši Eiropadomes, ES Padomes, Eurogrupas un Eurosamita lomu.

1997

13. decembris

Eurogrupas izveide

Eiropadome apstiprina, ka tiek izveidota Eurogrupa – neoficiāla struktūra, kuras sanāksmēs tiekas to dalībvalstu finanšu ministri, kuru naudas vienība ir euro. Pirmā Eurogrupas sanāksme notiek 1998. gada 4. jūnijā Château de Senningen Luksemburgā.

1999

1. janvāris

Euro kļūst par virtuālu valūtu

To ievieš 11 dalībvalstīs – Austrijā, Beļģijā, Francijā, Itālijā, Īrijā, Luksemburgā, Nīderlandē, Portugālē, Somijā, Spānijā un Vācijā.

2001

1. janvāris

Grieķija pievienojas eurozonai

Grieķija kļūst par 12. ES dalībvalsti, kas pievienojas eurozonai.

2002

1. janvāris

Apritē nonāk euro

2002. gada 1. janvārī apritē nonāk euro banknotes un monētas, aizstājot valstu valūtas.

2003

1. februāris

Nicas līgums

Ar Nicas līgumu ievieš ES iestāžu reformu, lai sagatavotos gaidāmajai paplašinātajai Eiropas Savienībai 27 valstu sastāvā. Padome tiek pārveidota, lai paplašinātu kvalificēta vairākuma balsošanas izmantošanu un ieviestu principu par ciešāku sadarbību starp dalībvalstīm.

2004

10. septembris

Pirmais pastāvīgais Eurogrupas priekšsēdētājs

Eurogrupa nolemj iecelt pastāvīgu priekšsēdētāju uz diviem gadiem.

Neformālā Ecofin padomes sanāksmē Sheiveningenā Žanu Klodu Junkeru (Jean-Claude Juncker) ievēlē par pirmo pastāvīgo Eurogrupas priekšsēdētāju. Viņa pilnvaru laiks ir no 2005. gada 1. janvāra līdz 2006. gada 31. decembrim.

2006

septembris

Žans Klods Junkers tiek atkārtoti iecelts par Eurogrupas priekšsēdētāju

Par Eurogrupas priekšsēdētāju viņš tiek ievēlēts uz otro pilnvaru termiņu.

2007

1. janvāris

Slovēnija pievienojas eurozonai

Slovēnija kļūst par 13. ES dalībvalsti, kas pieņem euro par savu naudas vienību.

2008

1. janvāris

Kipra un Malta pievienojas eurozonai

Tagad eurozonā ir 15 dalībvalstis.

12. oktobris

Tiek izveidots Eurosamits 

Francijas prezidents Nikolā Sarkozī (Nicolas Sarkozy) ierosina rīkot eurozonas valstu vai to valdību vadītāju regulāru tikšanos. Pirmā sanāksme notiek 2008. gada 12. oktobrī. Nākamās samita sanāksmes notiek 2010. gada maijā, 2011. gada martā, jūlijā un oktobrī Briselē.

Eurosamita sanāksmes palīdz koordinēt eurozonas ekonomikas politiku, un tajās piedalās arī Eurosamita priekšsēdētājs un Eiropas Komisijas priekšsēdētājs. 

2009

1. janvāris

Slovākija pievienojas eurozonai

Slovākija kļūst par eurozonas 16. dalībvalsti.

1. decembris

Lisabonas līguma 14. protokols

2009. gada 1. decembrī stājas spēkā Lisabonas līguma 14. protokols, ar ko nosaka Eurogrupas pienākumus. To dalībvalstu ministri, kuru naudas vienība ir euro, neformāli tiksies, lai apspriestu ar vienoto valūtu saistītus jautājumus, un viņi ievēlēs priekšsēdētāju uz divarpus gadiem.

Ar Lisabonas līgumu arī groza ES Padomes noteikumus, lai tad, kad Ekonomikas un finanšu padomes (Ecofin) pilnais sastāvs balso par jautājumiem, kas skar tikai eurozonu, balsot drīkstētu tikai Eurogrupas locekļi.

2011

1. janvāris

Igaunija pievienojas eurozonai

Igaunija kļūst par 17. valsti, kas pievienojas eurozonai.

2012

janvāris

Eurogrupas jautājumu darba grupas priekšsēdētāja ievēlēšana

Kopš 2012. gada janvāra Eurogrupas jautājumu darba grupas priekšsēdētāja amatu ieņem Tomass Vīzers (Thomas Wieser), kurš ir arī Ekonomikas un finanšu komitejas priekšsēdētājs.

Eurogrupas jautājumu darba grupa ir darba sagatavošanas struktūra, kas pulcē eurozonas dalībvalstu pārstāvjus Ekonomikas un finanšu komitejā, kā arī Eiropas Komisijas un Eiropas Centrālās bankas pārstāvjus.   

2013

21. janvāris

Eurogrupas priekšsēdētāja ievēlēšana

Jerūns Deiselblūms (Jeroen Dijsselbloem), Nīderlandes finanšu ministrs, ir ievēlēts par Eurogrupas prezidentu. Viņš ir otrais pastāvīgais Eurogrupas priekšsēdētājs tās vēsturē.

2014

1. janvāris

Latvija pievienojas eurozonai

Latvija kļūst par eurozonas 18. dalībvalsti.

2015

1. janvāris

Lietuva pievienojas eurozonai

Tagad eurozonā ir 19 dalībvalstis – Austrija, Beļģija, Francija, Grieķija, Igaunija, Itālija, Īrija, Kipra, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Portugāle, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija un Vācija.

13. jūlijs

Jerūns Deiselblūms ievēlēts par Eurogrupas priekšsēdētāju uz otro pilnvaru termiņu

Jerūnu Deiselblūmu (Jeroen Dijsselbloem) atkārtoti ievēlē par Eurogrupas priekšsēdētāju uz otro pilnvaru termiņu, kas ilgst divarpus gadus.