22.–23.06.2017. Tikšanās

22. jūnijā ES līderi vienojās pastiprināt cīņu pret terorismu un stiprināt Eiropas sadarbību aizsardzības jomā. Eiropadome (50. pants) arī sanāca, lai apspriestu Brexit. 23. jūnijā līderi sanāks vēlreiz, lai apspriestu ekonomiku, tirdzniecību un migrāciju.

Ja tulkojums nav pieejams, saturs parādās oriģinālvalodā

Eiropadomi veido ES dalībvalstu vai to valdību vadītāji, kā arī Eiropadomes priekšsēdētājs un Eiropas Komisijas priekšsēdētājs. Tā nosaka vispārējo Eiropas Savienības politisko virzienu un prioritātes.

Eiropas Savienības Padome pārstāv dalībvalstu valdības. Tā neoficiāli netiek dēvēta arī par ES Padomi un ir iestāde, kurā tiekas ministri no visām ES dalībvalstīm, lai pieņemtu likumus un koordinētu politiku.