Mēs izmantojam sīkdatnes ("cookies"), lai nodrošinātu jums vislabāko mūsu tīmekļa vietnes pārlūkošanu. Uzziniet vairāk par to, kā mēs izmantojam sīkdatnes un kā jūs varat mainīt savus iestatījumus.

Luksemburga pārņem Padomes prezidentūru

2015. gada 1. jūlijā Luksemburga no Latvijas pārņem ES Padomes prezidentūras pienākumus. Šo sešu mēnešu laikā prezidentvalsts Luksemburga vadīs visu līmeņu Padomes sanāksmes, palīdzot nodrošināt ES darba nepārtrauktību. 

Luksemburgas prezidentūras darba programmas pamatā ir vairāki temati, tostarp šādi: investīciju veicināšana, lai sekmētu izaugsmi un nodarbinātību; ES sociālās dimensijas padziļināšana; migrācijas pārvaldīšana, brīvība, drošība un tiesiskums; vienotā tirgus atdzīvināšana, galveno uzmanību pievēršot tā digitālajai dimensijai; un ilgtspējīgas attīstības veicināšana.

Prezidentvalsts pienākumus Luksemburga pildīs līdz 2015. gada 31. decembrim.

Luksemburga pārņem Padomes prezidentūru

2015. gada 1. jūlijā Luksemburga no Latvijas pārņem ES Padomes prezidentūras pienākumus. Šo sešu mēnešu laikā prezidentvalsts Luksemburga vadīs visu līmeņu Padomes sanāksmes, palīdzot nodrošināt ES darba nepārtrauktību. 

Luksemburgas prezidentūras darba programmas pamatā ir vairāki temati, tostarp šādi: investīciju veicināšana, lai sekmētu izaugsmi un nodarbinātību; ES sociālās dimensijas padziļināšana; migrācijas pārvaldīšana, brīvība, drošība un tiesiskums; vienotā tirgus atdzīvināšana, galveno uzmanību pievēršot tā digitālajai dimensijai; un ilgtspējīgas attīstības veicināšana.

Prezidentvalsts pienākumus Luksemburga pildīs līdz 2015. gada 31. decembrim.

Eiropadome

Eiropadome nosaka Eiropas Savienības vispārējo politisko virzienu un prioritātes. To veido ES dalībvalstu vai to valdību vadītāji, kā arī Eiropadomes priekšsēdētājs un Eiropas Komisijas priekšsēdētājs.

ES Padome

Eiropas Savienības Padome ir iestāde, kurā ir pārstāvētas dalībvalstu valdības. Saukta arī par ES Padomi, tā ir iestāde, kurā tiekas ministri no visām ES dalībvalstīm, lai pieņemtu likumus un koordinētu politiku.

Šī tīmekļa vietne kalpo divām cieši saistītām iestādēm – Eiropadomei un ES Padomei. Tām ir līdzīgs nosaukums un tās izmanto vienas un tās pašas ēkas un darbiniekus – Padomes Ģenerālsekretariātu (PĢS). Tomēr tām ir ļoti atšķirīgi uzdevumi un sastāvs. 

Fokusā

Padome pauž politisku nostāju – secinājumi un rezolūcijas

Padome izdod secinājumus un rezolūcijas, lai paustu politisku apņemšanos vai nostājas attiecībā uz ES darbības jomām.

Šiem dokumentiem var būt vairāki dažādi mērķi, piemēram: 

  • aicināt iestādi vai dalībvalsti rīkoties kādā konkrētā jautājumā,
  • lūgt citu ES iestādi sagatavot priekšlikumu par konkrētu jautājumu,
  • koordinēt dalībvalstu darbības.

Pirms secinājumu pieņemšanas tos Padomē izskata trijos līmeņos – darba grupā, Pastāvīgo pārstāvju komitejā un attiecīgajā Padomes sastāvā. Secinājumus pieņem visas dalībvalstis vienprātīgi. Ja dalībvalstis nevienojas, dokumentu var pieņemt kā prezidentvalsts secinājumus.

Fokusā

Padome pauž politisku nostāju – secinājumi un rezolūcijas

Padome izdod secinājumus un rezolūcijas, lai paustu politisku apņemšanos vai nostājas attiecībā uz ES darbības jomām.

Šiem dokumentiem var būt vairāki dažādi mērķi, piemēram: 

  • aicināt iestādi vai dalībvalsti rīkoties kādā konkrētā jautājumā,
  • lūgt citu ES iestādi sagatavot priekšlikumu par konkrētu jautājumu,
  • koordinēt dalībvalstu darbības.

Pirms secinājumu pieņemšanas tos Padomē izskata trijos līmeņos – darba grupā, Pastāvīgo pārstāvju komitejā un attiecīgajā Padomes sastāvā. Secinājumus pieņem visas dalībvalstis vienprātīgi. Ja dalībvalstis nevienojas, dokumentu var pieņemt kā prezidentvalsts secinājumus.