Mēs izmantojam sīkdatnes ("cookies"), lai nodrošinātu jums vislabāko mūsu tīmekļa vietnes pārlūkošanu. Uzziniet vairāk par to, kā mēs izmantojam sīkdatnes un kā jūs varat mainīt savus iestatījumus.

Eiropadome

Eiropadomi veido ES dalībvalstu vai to valdību vadītāji, kā arī Eiropadomes priekšsēdētājs un Eiropas Komisijas priekšsēdētājs. Tā nosaka vispārējo Eiropas Savienības politisko virzienu un prioritātes.

ES Padome

Eiropas Savienības Padome pārstāv dalībvalstu valdības. Tā tiek dēvēta arī par ES Padomi un ir iestāde, kurā tiekas ministri no visām ES dalībvalstīm, lai pieņemtu likumus un koordinētu politiku.

Kas ir Padome?

Eiropadome un ES Padome ir divas ļoti cieši saistītas iestādes. Tām ir līdzīgs nosaukums un tās izmanto vienas un tās pašas ēkas un darbiniekus – Padomes Ģenerālsekretariātu (PĢS). Tomēr tām ir ļoti atšķirīgi uzdevumi un sastāvs. 

Fokusā

Ceturtā dzelzceļa tiesību aktu pakete – pievilcīgāki un efektīvāki dzelzceļa pakalpojumi

2016. gada 28. aprīlī Padome deva zaļo gaismu jauniem noteikumiem, kuru mērķis ir uzlabot iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumus Eiropas Savienībā. Tā apstiprināja vienošanos, ko prezidentvalsts 19. aprīlī bija noslēgusi ar Eiropas Parlamentu.

Ar pārskatītajiem noteikumiem iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumu tirgi dalībvalstīs tiks atvērti. Tas nozīmē, ka jauniem operatoriem būs vieglāk ienākt tirgū un piedāvāt savus pakalpojumus.

Jaunajiem noteikumiem vajadzētu arī nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi sliedēm visiem dzelzceļu uzņēmumiem un veicināt ceļošanu ar vilcienu, un to ietekmei uz vidi vajadzētu būt labvēlīgai. Noteikumu grozījumi tiks piemēroti pakāpeniski.
Dzelzceļa reformas mērķis ir izstrādāt labākus dzelzceļa pakalpojumus, mudinot pasažierus sākt dot priekšroku dzelzceļa transportam.

Fokusā

Ceturtā dzelzceļa tiesību aktu pakete – pievilcīgāki un efektīvāki dzelzceļa pakalpojumi

2016. gada 28. aprīlī Padome deva zaļo gaismu jauniem noteikumiem, kuru mērķis ir uzlabot iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumus Eiropas Savienībā. Tā apstiprināja vienošanos, ko prezidentvalsts 19. aprīlī bija noslēgusi ar Eiropas Parlamentu.

Ar pārskatītajiem noteikumiem iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumu tirgi dalībvalstīs tiks atvērti. Tas nozīmē, ka jauniem operatoriem būs vieglāk ienākt tirgū un piedāvāt savus pakalpojumus.

Jaunajiem noteikumiem vajadzētu arī nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi sliedēm visiem dzelzceļu uzņēmumiem un veicināt ceļošanu ar vilcienu, un to ietekmei uz vidi vajadzētu būt labvēlīgai. Noteikumu grozījumi tiks piemēroti pakāpeniski.
Dzelzceļa reformas mērķis ir izstrādāt labākus dzelzceļa pakalpojumus, mudinot pasažierus sākt dot priekšroku dzelzceļa transportam.