Mēs izmantojam sīkdatnes ("cookies"), lai nodrošinātu jums vislabāko mūsu tīmekļa vietnes pārlūkošanu. Uzziniet vairāk par to, kā mēs izmantojam sīkdatnes un kā jūs varat mainīt savus iestatījumus.

Veidojot ES atbildes rīcību uz migrāciju

Padome strādā pie tā, lai nodrošinātu atbilstošu un pienācīgu reakciju uz pašreizējo migrācijas krīzi un izveidotu ticamu Eiropas migrācijas politiku.

Sagaidāms, ka 8. oktobrī iekšlietu ministri apspriedīs ES ārējo robežu turpmāko pārvaldību un atgriešanas politiku. Viņi arī turpinās apspriest vairākus pasākumus, ko Komisija ierosināja 2015. gada 9. septembrī.

Pēcpusdienā notiks konference par Vidusjūras austrumdaļas un Rietumbalkānu maršrutu. Iekšlietu un ārlietu ministriem pievienosies viņu kolēģi no Turcijas, Libānas, Jordānijas un Rietumbalkāniem, lai apspriestu migrācijas plūsmu pieaugumu no Tuvajiem Austrumiem.

12. oktobrī ārlietu ministri turpinās diskusijas par migrācijas politikas ārējiem aspektiem.

Veidojot ES atbildes rīcību uz migrāciju

Padome strādā pie tā, lai nodrošinātu atbilstošu un pienācīgu reakciju uz pašreizējo migrācijas krīzi un izveidotu ticamu Eiropas migrācijas politiku.

Sagaidāms, ka 8. oktobrī iekšlietu ministri apspriedīs ES ārējo robežu turpmāko pārvaldību un atgriešanas politiku. Viņi arī turpinās apspriest vairākus pasākumus, ko Komisija ierosināja 2015. gada 9. septembrī.

Pēcpusdienā notiks konference par Vidusjūras austrumdaļas un Rietumbalkānu maršrutu. Iekšlietu un ārlietu ministriem pievienosies viņu kolēģi no Turcijas, Libānas, Jordānijas un Rietumbalkāniem, lai apspriestu migrācijas plūsmu pieaugumu no Tuvajiem Austrumiem.

12. oktobrī ārlietu ministri turpinās diskusijas par migrācijas politikas ārējiem aspektiem.

Eiropadome

Eiropadomi veido ES dalībvalstu vai to valdību vadītāji, kā arī Eiropadomes priekšsēdētājs un Eiropas Komisijas priekšsēdētājs. Tā nosaka vispārējo Eiropas Savienības politisko virzienu un prioritātes.

ES Padome

Eiropas Savienības Padome pārstāv dalībvalstu valdības. Tā tiek dēvēta arī par ES Padomi un ir iestāde, kurā tiekas ministri no visām ES dalībvalstīm, lai pieņemtu likumus un koordinētu politiku.

Kas ir Padome?

Eiropadome un ES Padome ir divas ļoti cieši saistītas iestādes. Tām ir līdzīgs nosaukums un tās izmanto vienas un tās pašas ēkas un darbiniekus – Padomes Ģenerālsekretariātu (PĢS). Tomēr tām ir ļoti atšķirīgi uzdevumi un sastāvs. 

Fokusā

Ministri apspriež ceturto dzelzceļa tiesību aktu paketi un reālās automobiļu emisijas

Sagaidāms, ka ministri vienosies par Padomes nostāju attiecībā uz ceturto dzelzceļa tiesību aktu paketi, ar ko tiek mēģināts atvērt tirgum lielākam dalībnieku skaitam un uzlabot dzelzceļa infrastruktūras pārvaldību. Tas būtu solis ceļā uz Eiropas vienotās dzelzceļa telpas izveidi.

Saistībā ar nesen atklātībā nonākušo informāciju par manipulācijām ar emisiju pārbaudi dīzeļdegvielas transportlīdzekļiem gan Eiropā, gan Amerikas Savienotajās Valstīs Eiropas Komisija transporta ministriem sniegs informāciju par emisiju pārbaudes procedūrām.  Galvenā uzmanība tajās būs pievērsta emisiju pārbaudei reālos braukšanas apstākļos attiecībā uz pasažieru automobiļiem un vieglajiem komerciālajiem transportlīdzekļiem.

ES sāk operācijas "Sophia" aktīvo posmu

ES 2015. gada 7. oktobrī sāk operācijas "Sophia" (iepriekš – EU NAVFOR Med) otrā posma pirmo soli.  ES jūras operācijai pret cilvēku kontrabandu Vidusjūras reģionā saskaņā ar starptautiskajām tiesībām būs ļauts atklātā jūrā uzkāpt uz kuģiem, par kuriem ir aizdomas, ka tos izmanto cilvēku kontrabandai un tirdzniecībai, pārmeklēt, aizturēt un novirzīt tos.

Šī operācija ir daļa no ES visaptverošās pieejas migrācijai, kuras mērķis ir risināt jautājumus saistībā ar migrācijas pamatcēloņiem, aizsargāt personas, kurām tas nepieciešams, un vērsties pret cilvēku kontrabandistu noziedzīgajiem tīkliem.

Fokusā

Ministri apspriež ceturto dzelzceļa tiesību aktu paketi un reālās automobiļu emisijas

Sagaidāms, ka ministri vienosies par Padomes nostāju attiecībā uz ceturto dzelzceļa tiesību aktu paketi, ar ko tiek mēģināts atvērt tirgum lielākam dalībnieku skaitam un uzlabot dzelzceļa infrastruktūras pārvaldību. Tas būtu solis ceļā uz Eiropas vienotās dzelzceļa telpas izveidi.

Saistībā ar nesen atklātībā nonākušo informāciju par manipulācijām ar emisiju pārbaudi dīzeļdegvielas transportlīdzekļiem gan Eiropā, gan Amerikas Savienotajās Valstīs Eiropas Komisija transporta ministriem sniegs informāciju par emisiju pārbaudes procedūrām.  Galvenā uzmanība tajās būs pievērsta emisiju pārbaudei reālos braukšanas apstākļos attiecībā uz pasažieru automobiļiem un vieglajiem komerciālajiem transportlīdzekļiem.

ES sāk operācijas "Sophia" aktīvo posmu

ES 2015. gada 7. oktobrī sāk operācijas "Sophia" (iepriekš – EU NAVFOR Med) otrā posma pirmo soli.  ES jūras operācijai pret cilvēku kontrabandu Vidusjūras reģionā saskaņā ar starptautiskajām tiesībām būs ļauts atklātā jūrā uzkāpt uz kuģiem, par kuriem ir aizdomas, ka tos izmanto cilvēku kontrabandai un tirdzniecībai, pārmeklēt, aizturēt un novirzīt tos.

Šī operācija ir daļa no ES visaptverošās pieejas migrācijai, kuras mērķis ir risināt jautājumus saistībā ar migrācijas pamatcēloņiem, aizsargāt personas, kurām tas nepieciešams, un vērsties pret cilvēku kontrabandistu noziedzīgajiem tīkliem.