Mēs izmantojam sīkdatnes ("cookies"), lai nodrošinātu jums vislabāko mūsu tīmekļa vietnes pārlūkošanu. Uzziniet vairāk par to, kā mēs izmantojam sīkdatnes un kā jūs varat mainīt savus iestatījumus.

Eiropadome

Eiropadomi veido ES dalībvalstu vai to valdību vadītāji, kā arī Eiropadomes priekšsēdētājs un Eiropas Komisijas priekšsēdētājs. Tā nosaka vispārējo Eiropas Savienības politisko virzienu un prioritātes.

ES Padome

Eiropas Savienības Padome pārstāv dalībvalstu valdības. Tā tiek dēvēta arī par ES Padomi un ir iestāde, kurā tiekas ministri no visām ES dalībvalstīm, lai pieņemtu likumus un koordinētu politiku.

Kas ir Padome?

Eiropadome un ES Padome ir divas ļoti cieši saistītas iestādes. Tām ir līdzīgs nosaukums un tās izmanto vienas un tās pašas ēkas un darbiniekus – Padomes Ģenerālsekretariātu (PĢS). Tomēr tām ir ļoti atšķirīgi uzdevumi un sastāvs. 

Fokusā

Darbs pie labākiem gaisa kvalitātes standartiem visā ES

Tīra gaisa politikas tiesību aktu kopuma mērķis ir visā Eiropas Savienībā būtiski samazināt gaisa piesārņojumu. Tajā ir izvirzīti mērķi, lai līdz 2030. gadam samazinātu gaisa piesārņojuma ietekmi uz veselību un vidi, un iekļauti tiesību aktu priekšlikumi nolūkā īstenot stingrākus standartus attiecībā uz emisijām un gaisa piesārņojumu.

Slikta gaisa kvalitāte var izraisīt tādas veselības problēmas kā astma un sirds un asinsvadu slimības. Šīs veselības problēmas ir īpaši smagas apbūvētā pilsētvidē, kur gaisa kvalitāte parasti ir sliktāka. Slikta gaisa kvalitāte ir arī galvenais priekšlaicīgas nāves cēlonis Eiropas Savienībā, un faktiski tai ir lielāka ietekme nekā ceļu satiksmes negadījumiem. Īstenojot tīra gaisa politikas tiesību aktu kopumu, tiktu uzlabota gaisa kvalitāte visiem ES iedzīvotājiem un valstīm samazinātos veselības aprūpes izmaksas. 

Padome jau ir panākusi pagaidu vienošanos ar Eiropas Parlamentu par vienu no tiesību aktu kopuma elementiem – pasākumiem, ar ko samazina gaisa piesārņojumu no vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām. Darbs pie pārējiem diviem elementiem – direktīvas par valstīm noteiktajām maksimāli pieļaujamām emisijām un Gēteborgas protokola – turpinās.

Brīva un droša digitālā vienotā tirgus izveide Eiropai

Digitālā vienotā tirgus stratēģija ir ES plāns izveidot brīvu un drošu digitālo vienoto tirgu, kur cilvēki tiešsaistē var iepirkties pāri robežām un uzņēmumi var pārdot visā ES neatkarīgi no viņu atrašanās vietas Eiropas Savienībā.   

Stratēģijai, kurā ietverta virkne leģislatīvu un neleģislatīvu pasākumu, ir trīs mērķi:   

  • patērētājiem un uzņēmumiem atvieglot piekļuvi tiešsaistes precēm un pakalpojumiem visā Eiropā,
  • uzlabot apstākļus digitālo tīklu un pakalpojumu attīstībai un pilnveidei,
  • veicināt Eiropas digitālās ekonomikas izaugsmi.

Stratēģiju apsprieda Eiropadomes sanāksmē 2015. gada 25. un 26. jūnijā, kuras laikā ES vadītāji arī pieņēma secinājumus, kuros tika uzsvērta digitālā vienotā tirgus nozīme. Stratēģija un ar to saistītie dažādie priekšlikumi ir apspriesti arī vairākās nesen notikušās Padomes sanāksmēs. 

Fokusā

Darbs pie labākiem gaisa kvalitātes standartiem visā ES

Tīra gaisa politikas tiesību aktu kopuma mērķis ir visā Eiropas Savienībā būtiski samazināt gaisa piesārņojumu. Tajā ir izvirzīti mērķi, lai līdz 2030. gadam samazinātu gaisa piesārņojuma ietekmi uz veselību un vidi, un iekļauti tiesību aktu priekšlikumi nolūkā īstenot stingrākus standartus attiecībā uz emisijām un gaisa piesārņojumu.

Slikta gaisa kvalitāte var izraisīt tādas veselības problēmas kā astma un sirds un asinsvadu slimības. Šīs veselības problēmas ir īpaši smagas apbūvētā pilsētvidē, kur gaisa kvalitāte parasti ir sliktāka. Slikta gaisa kvalitāte ir arī galvenais priekšlaicīgas nāves cēlonis Eiropas Savienībā, un faktiski tai ir lielāka ietekme nekā ceļu satiksmes negadījumiem. Īstenojot tīra gaisa politikas tiesību aktu kopumu, tiktu uzlabota gaisa kvalitāte visiem ES iedzīvotājiem un valstīm samazinātos veselības aprūpes izmaksas. 

Padome jau ir panākusi pagaidu vienošanos ar Eiropas Parlamentu par vienu no tiesību aktu kopuma elementiem – pasākumiem, ar ko samazina gaisa piesārņojumu no vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām. Darbs pie pārējiem diviem elementiem – direktīvas par valstīm noteiktajām maksimāli pieļaujamām emisijām un Gēteborgas protokola – turpinās.

Brīva un droša digitālā vienotā tirgus izveide Eiropai

Digitālā vienotā tirgus stratēģija ir ES plāns izveidot brīvu un drošu digitālo vienoto tirgu, kur cilvēki tiešsaistē var iepirkties pāri robežām un uzņēmumi var pārdot visā ES neatkarīgi no viņu atrašanās vietas Eiropas Savienībā.   

Stratēģijai, kurā ietverta virkne leģislatīvu un neleģislatīvu pasākumu, ir trīs mērķi:   

  • patērētājiem un uzņēmumiem atvieglot piekļuvi tiešsaistes precēm un pakalpojumiem visā Eiropā,
  • uzlabot apstākļus digitālo tīklu un pakalpojumu attīstībai un pilnveidei,
  • veicināt Eiropas digitālās ekonomikas izaugsmi.

Stratēģiju apsprieda Eiropadomes sanāksmē 2015. gada 25. un 26. jūnijā, kuras laikā ES vadītāji arī pieņēma secinājumus, kuros tika uzsvērta digitālā vienotā tirgus nozīme. Stratēģija un ar to saistītie dažādie priekšlikumi ir apspriesti arī vairākās nesen notikušās Padomes sanāksmēs.