08.–09.12.2016. Tikšanās

9. decembrī ES ministri apspriedīs ES patvēruma sistēmas reformu. Paredzams, ka viņi pievērsīsies Eurodac regulai, ES pirkstu nospiedumu datubāzei. Viņi tiks informēti arī par citiem saistītiem jautājumiem, piemēram, par Dublinas regulu un par Eiropas Patvēruma aģentūras izveidi.

Ja tulkojums nav pieejams, saturs parādās oriģinālvalodā

Eiropadomi veido ES dalībvalstu vai to valdību vadītāji, kā arī Eiropadomes priekšsēdētājs un Eiropas Komisijas priekšsēdētājs. Tā nosaka vispārējo Eiropas Savienības politisko virzienu un prioritātes.

Eiropas Savienības Padome pārstāv dalībvalstu valdības. Tā neoficiāli netiek dēvēta arī par ES Padomi un ir iestāde, kurā tiekas ministri no visām ES dalībvalstīm, lai pieņemtu likumus un koordinētu politiku.