Mēs izmantojam sīkdatnes ("cookies"), lai nodrošinātu jums vislabāko mūsu tīmekļa vietnes pārlūkošanu. Uzziniet vairāk par to, kā mēs izmantojam sīkdatnes un kā jūs varat mainīt savus iestatījumus.

Eiropadome

Eiropadome nosaka Eiropas Savienības vispārējo politisko virzienu un prioritātes. To veido ES dalībvalstu vai to valdību vadītāji, kā arī Eiropadomes priekšsēdētājs un Komisijas priekšsēdētājs.

ES Padome

Eiropas Savienības Padome ir iestāde, kurā tiek pārstāvētas dalībvalstu valdības. Saukta arī par ES Padomi, tā ir iestāde, kurā tiekas ministri no visām ES dalībvalstīm, lai pieņemtu likumus un koordinētu politiku.

Padome ir būtiska ES lēmumu pieņēmēja. Tā apspriež un pieņem jaunus ES tiesību aktus, vajadzības gadījumā pielāgo tos un koordinē politiku. Vairumā gadījumu Padome lēmumus pieņem kopā ar Eiropas Parlamentu, izmantojot parasto likumdošanas procedūru, ko dēvē arī par "koplēmumu". 

Vairākās ļoti specifiskās jomās Padome pieņem lēmumus, izmantojot īpašas likumdošanas procedūras – piekrišanas procedūru un konsultāciju procedūru –, kurās Parlamenta iesaiste ir ierobežota. 

Fokusā

Pret nelikumīgo migrāciju vērsti pasākumi

Nelikumīgās migrācijas novēršana un apkarošana ir viena no Eiropas Savienības prioritātēm. Pēc traģiskajiem notikumiem, kas 19. aprīlī norisinājās Vidusjūras reģionā, valstu vai to valdību vadītāj tikās, lai apspriestu iespējas, kā ES varētu uzlabot savus reaģēšanas pasākumus. Savās apspriedēs viņi balstījās uz Ārlietu un iekšlietu padomes 20. aprīļa ārkārtas sanāksmes rezultātiem. Galvenie apspriestie jautājumi bija šādi:

  • cīņa pret cilvēku tirgotājiem un kontrabandistiem,
  • klātbūtnes jūrā uzlabošana,
  • iekšējās solidaritātes palielināšana,
  • nelikumīgās migrācijas plūsmu novēršana.

Fokusā

Pret nelikumīgo migrāciju vērsti pasākumi

Nelikumīgās migrācijas novēršana un apkarošana ir viena no Eiropas Savienības prioritātēm. Pēc traģiskajiem notikumiem, kas 19. aprīlī norisinājās Vidusjūras reģionā, valstu vai to valdību vadītāj tikās, lai apspriestu iespējas, kā ES varētu uzlabot savus reaģēšanas pasākumus. Savās apspriedēs viņi balstījās uz Ārlietu un iekšlietu padomes 20. aprīļa ārkārtas sanāksmes rezultātiem. Galvenie apspriestie jautājumi bija šādi:

  • cīņa pret cilvēku tirgotājiem un kontrabandistiem,
  • klātbūtnes jūrā uzlabošana,
  • iekšējās solidaritātes palielināšana,
  • nelikumīgās migrācijas plūsmu novēršana.