Mēs izmantojam sīkdatnes ("cookies"), lai nodrošinātu jums vislabāko mūsu tīmekļa vietnes pārlūkošanu. Uzziniet vairāk par to, kā mēs izmantojam sīkdatnes un kā jūs varat mainīt savus iestatījumus.

Padome apspriež migrantu un bēgļu integrāciju

Sanāksmē 23. novembrī gan izglītības, gan jaunatnes lietu ministri apsprieda to, kā uzlabot migrantu integrāciju. Īpaša uzmanība tika pievērsta problēmām, ko rada pieaugošais gados jaunu migrantu skaits. Ministri vienojās par to, ka ir svarīgi vairāki aspekti, tostarp šādi:

  • valodu, jo īpaši uzņemošās valsts valodu, apguves uzlabošana,
  • Eiropas vērtību veicināšana visos izglītības līmeņos, lai izvairītos no neiecietības, ksenofobijas un radikalizācijas,
  • iepriekšējo kvalifikāciju novērtēšanas un apstiprināšanas paātrināšana,
  • programmas "Erasmus+" optimāla izmantošana.

Jaunatnes lietu ministri arī pieņēma darba plānu jaunatnes jomā 2016.–2018. gadam.

 

 

Padome apspriež migrantu un bēgļu integrāciju

Sanāksmē 23. novembrī gan izglītības, gan jaunatnes lietu ministri apsprieda to, kā uzlabot migrantu integrāciju. Īpaša uzmanība tika pievērsta problēmām, ko rada pieaugošais gados jaunu migrantu skaits. Ministri vienojās par to, ka ir svarīgi vairāki aspekti, tostarp šādi:

  • valodu, jo īpaši uzņemošās valsts valodu, apguves uzlabošana,
  • Eiropas vērtību veicināšana visos izglītības līmeņos, lai izvairītos no neiecietības, ksenofobijas un radikalizācijas,
  • iepriekšējo kvalifikāciju novērtēšanas un apstiprināšanas paātrināšana,
  • programmas "Erasmus+" optimāla izmantošana.

Jaunatnes lietu ministri arī pieņēma darba plānu jaunatnes jomā 2016.–2018. gadam.

 

 

Eiropadome

Eiropadomi veido ES dalībvalstu vai to valdību vadītāji, kā arī Eiropadomes priekšsēdētājs un Eiropas Komisijas priekšsēdētājs. Tā nosaka vispārējo Eiropas Savienības politisko virzienu un prioritātes.

ES Padome

Eiropas Savienības Padome pārstāv dalībvalstu valdības. Tā tiek dēvēta arī par ES Padomi un ir iestāde, kurā tiekas ministri no visām ES dalībvalstīm, lai pieņemtu likumus un koordinētu politiku.

Kas ir Padome?

Eiropadome un ES Padome ir divas ļoti cieši saistītas iestādes. Tām ir līdzīgs nosaukums un tās izmanto vienas un tās pašas ēkas un darbiniekus – Padomes Ģenerālsekretariātu (PĢS). Tomēr tām ir ļoti atšķirīgi uzdevumi un sastāvs.