Uz saturu
E-pasta ziņu abonēšana

Galvenie rezultāti

Ministri nolēma sākt ES līmenī ratificēt Parīzes nolīgumu

Parīzes nolīgums

Padome vienojās paātrināt Parīzes nolīguma ratifikācijas procesu. Ar šo nolīgumu izveido satvaru globālai rīcībai klimata pārmaiņu jomā.

"Šodiena ir nozīmīga ne vien dēļ mūsu rīcības klimata jomā, bet arī tās vienotības dēļ, ko esam nodemonstrējuši. Tas nozīmē, ka ES un tās dalībvalstis sniegs savu ieguldījumu, lai panāktu Parīzes nolīguma stāšanos spēkā. Parīzē Eiropa ir apliecinājusi savu vadošo lomu, un tā piedalīsies īstenošanā Marrākešā. Rīcība klimata jomā joprojām ir būtiska mūsu planētas un turpmāko paaudžu dzīvei."

Lāslo Solīmošs, Slovākijas vides ministrs

Ministri nolēma sākt ratifikāciju ES līmenī. Dalībvalstis to ratificēs vai nu kopā ar ES – ja tās būs pabeigušas savas valsts procedūras –, vai arī, cik vien iespējams, drīz pēc tam.

Slovākijas vides ministrs un Padomes priekšsēdētājs Lāslo Solīmošs (László Sólymos) sacīja: "Šodiena ir nozīmīga ne vien dēļ mūsu rīcības klimata jomā, bet arī tās vienotības dēļ, ko esam nodemonstrējuši. Tas nozīmē, ka ES un tās dalībvalstis sniegs savu ieguldījumu, lai panāktu Parīzes nolīguma stāšanos spēkā. Parīzē Eiropa ir apliecinājusi savu vadošo lomu, un tā piedalīsies īstenošanā Marrākešā. Rīcība klimata jomā joprojām ir būtiska mūsu planētas un turpmāko paaudžu dzīvei."

Marrākešas konference par klimata pārmaiņām

Padome pieņēma secinājumus par gatavošanos Marrākešas konferencei par klimata pārmaiņām (2016. gada 7.–18. novembrī). Pēc Parīzes 2015. gada decembra konferences, kurā tikai pieņemts Parīzes nolīgums, Marrākešas konferencē galvenokārt pievērsīsies rīcībai un īstenošanai. Ministri cita starpā sagaida, ka notiks virzība uz priekšu nolīguma detaļu izstrādē.