Eurogrupa, 11.05.2015.

Eurogrupa
  • Eurogrupa
  • 11.05.2015.
  • 15:00
  • Brisele

Galvenie rezultāti

Grieķija

Eurogrupa uzklausīja informāciju par diskusijām, kuras norisinās starp Grieķijas iestādēm un Eiropas Komisiju, Eiropas Centrālo banku un Starptautisko Valūtas fondu par plašo sarakstu ar Grieķijas reformām.

Eurogrupa konstatēja, ka sarunas virzās uz priekšu un kļūst efektīvākas, bet ir vajadzīgs vairāk laika, lai novērstu atlikušās domstarpības un panāktu visaptverošu nolīgumu. Finansiālā atbalsta atlikušo daļu Grieķijai varēs izmaksāt vienīgi tad, kad par šīm reformām būs panākta vienošanās un visas trīs iestādes pēc pārskatīšanas būs secinājušas, ka reformas ir īstenotas.

"Vēlētos vēlreiz uzsvērt, ka satvaru sarunām joprojām veido 20. februāra vienošanās un pirms jebkādu izmaksu veikšanas ir nepieciešams visaptverošs nolīgums."

Jerūns Deiselblūms, Eurogrupas priekšsēdētājs

Ekonomikas stāvoklis

Eurogrupa arī pārrunāja ekonomisko situāciju eurozonā, pamatojoties uz Eiropas Komisijas sagatavoto ekonomikas prognozi 2015. gada pavasarim. Tā pievērsās arī inflācijas un valūtas maiņas kursa attīstībai. 

Ekonomikas atlabšana un darbvietu radīšana eurozonā uzņem apgriezienus, savukārt deflācijas riski ir samazinājušies. Ministri vienojās – lai saglabātu atveseļošanās tendenci, eurozonā ir jāturpina izaugsmi veicinošas strukturālas reformas, kā arī stabila fiskālā politika.

Tematiska diskusija par fiskālajiem režīmiem

Eurogrupas ministri dalījās savas valsts pieredzē par fiskālo režīmu stiprināšanu, kas eurozonai tika ieteikta 2014. gada Eiropas pusgada ietvaros. Šī diskusija notika saistībā ar Eurogrupas nu jau regulārajām diskusijām par veidiem, kā nostiprināt ekonomikas izaugsmi un darbvietu radīšanu.

Četru priekšsēdētāju ziņojums

Ministri apmainījās viedokļiem par iespējamiem veidiem, kā uzlabot ekonomikas pārvaldību ekonomiskajā un monetārajā savienībā (EMS). Šī diskusija notika sagatavošanas darba ietvaros, Eurogrupas priekšsēdētājam kopīgi ar Eiropas Komisijas, Eiropadomes un Eiropas Centrālās bankas priekšsēdētājiem izstrādājot tam pašam tematam veltītu ziņojumu.

Īrija

Eurogrupa pauda gandarījumu par Īrijas gūtajiem panākumiem saistībā ar fiskālajiem, finanšu un strukturālajiem jautājumiem, par kuriem sniegts pārskats trešajā pēcprogrammas uzraudzības ziņojumā. Eurogrupa ir pārliecināta, ka Īrija turpinās uzrādīt labus rezultātus atlikušo problēmu risināšanā.

Pēdējo reizi pārskatīts 12.05.2015.