Eurogrupas sanāksme, 09.05.2016.

Eurogrupa
  • Eurogrupa
  • 09.05.2016.
  • 15:00
  • Brisele

Galvenie rezultāti

Informācija par sanāksmi

Eurogrupa apsprieda pašreizējo stāvokli saistībā ar Grieķijas makroekonomikas korekciju programmas pirmo pārskatīšanu.

atzinīgi novērtēja politikas reformu kopumu, kas ietvers:

  • pensiju sistēmu;
  • ienākuma nodokli un PVN;
  • publiskā sektora algu izmaksu pasākumus;
  • privatizācijas stratēģiju;
  • jautājumu par ienākumus nenesošiem aizdevumiem.

Eurogrupa secināja, ka Grieķijas iestādēm un iestādēm ir jāturpina darbs saistībā ar papildu ārkārtas pasākumu mehānismu. Šie pasākumi stāsies spēkā tikai tad, ja apstiprināto primārā pārpalikuma mērķu sasniegšanai būs vajadzīgi papildu centieni.

Pēc tam, kad Grieķija būs veikusi iepriekšējus pasākumus un citās eurozonas dalībvalstīs būs īstenotas attiecīgas valstu procedūras, pēc pirmās pārskatīšanas noslēgšanas varēs veikt Grieķijai paredzētās turpmākas finanšu palīdzības izmaksu.

Turpmākie pasākumi

Eurogrupa atkārtoti apliecināja savu gatavību, noslēdzot pirmo pārskatīšanu, vajadzības gadījuma apsvērt papildu pasākumus, lai nodrošinātu Grieķijas refinansēšanas vajadzību iespējas. Šajā sakarā tā vienojās par virkni vispārējiem pamatprincipiem un secīgu pieeju un uzdeva Eurogrupas jautājumu darba grupai veikt sīkākus precizējumus.

Eurogrupa turpinās apspriesties nākamajā sanāksmē, kas notiks 2016. gada 24. maijā.

Pēdējo reizi pārskatīts 10.05.2016.