Eurogrupa, 24.05.2016.

Eurogrupa
  • Eurogrupa
  • 24.05.2016.
  • 15:00
  • Brisele

Galvenie rezultāti

Informācija par sanāksmi

Grieķija

Eurogupa atzinīgi novērtēja vienošanos, kas dienestu līmenī panākta starp Grieķiju un iestādēm un kas paver ceļu, lai noslēgtu Grieķijas makroekonomikas korekciju programmas pirmo pārskatīšanu.

Tādējādi no Eiropas Stabilizācijas mehānisma varēs Grieķijai izmaksāt nākamo programmā pieejamo finansiālā atbalsta daļu (€ 10,3 miljardus).

Mēs panācām būtisku pavērsienu Grieķijas jautājumā, un tādējādi varam sākt jaunu posmu Grieķijas finansiālā atbalsta programmā.

Jerūns Deiselblūms, Eurogrupas priekšsēdētājs

Šī summa tiks izmaksāta vairākos paņēmienos, tiklīdz Grieķija būs paveikusi visus apstiprinātos priekšdarbus un eurozonas valstis šo vienošanos būs apstiprinājušas atbilstoši savām attiecīgajām valsts procedūrām.

Dienestu līmenī panāktā vienošanās starp Grieķiju un iestādēm ietver reformu kopumu, kas Grieķijai jāīsteno, un papildu ārkārtas pasākumu mehānismu. Ar šo mehānismu tiks uzsākti papildu reformu pasākumi, ja pastāvēs risks, ka programmas apstiprināto primārā pārpalikuma mērķi 3,5 % apmērā no IKP nevar sasniegt.

Eurogrupa atzinīgi novērtē progresu, ko Grieķija panākusi, jau paveicot lielāko daļu apstiprināto priekšdarbu.

Eurogrupa arī vienojās noteikt īsa, vidēja un ilgtermiņa pasākumus, lai nodrošinātu Grieķijas valsts parāda atmaksājamību. Dažus no šiem pasākumiem īstenos pēc pirmās pārskatīšanas noslēguma un pirms programmas beigām, citus – pēc tam, kad programma būs veiksmīgi noslēgta. Programmas tvērumu noteiks, pamatojoties uz atjauninātu parāda atmaksājamības analīzi.

Eurogrupa vienojās par iespēju iedarbināt ārkārtas pasākumu mehānismu turpmākiem ar parādu saistītiem pasākumiem, ja pēc programmas noslēgšanas realizēsies nelabvēlīgāks scenārijs, nekā šobrīd paredzams.

Eurogrupa atzinīgi novērtēja SVF vadības nodomu ieteikt SVF Valdei līdz gada beigām apstiprināt finansiālo vienošanos, kas palīdzēs īstenot apstiprinātās reformas.

Spānija: piektā pēcprogrammas uzraudzības pārskatīšana

Eurogrupa atzinīgi novērtēja rezultātus, kas gūti piektajā pēcprogrammas uzraudzības misijā Spānijā, kuru aprīlī veica Eiropas Komisija sadarbībā ar Eiropas Centrālo banku.

Ekonomiskā situācija eurozonā

Pēc tam, kad Komisija bija iepazīstinājusi ar savu 2016. gada 3. maijā publicēto 2016. gada pavasara ekonomisko prognozi, Eurogrupa apmainījās viedokļiem par ekonomisko situāciju un ekonomikas perspektīvām eurozonā.

Pēdējo reizi pārskatīts 25.05.2016.